Partnerid

Slovakkia Väitlusliit
Slovakkia Väitlusliit

Slovakkia Väitlusliidu missioon on edendada kriitilist mõtlemist, avatud mõtlemist ja noorte inimeste kodanikutunnet. Slovakkia väitlusliit on mittetulundusühing, mis kasvas 1999. aastal välja kohalikust Open Society Foundationist. 2014. aastal oli liidus umbes 1000 liiget viiekümnest väitlusklubist üle terve Slovakkia. Lisaks tööle, mis keskendub õpetajatele, korraldab liit väitlusprogramme põhi-, kesk- ja ülikooli tasmel. Samuti töötatakse avaliku diskussiooni arendamise nimel ning korraldatakse suveakadeemiat.

Rumeenia väitlusorganisatsioon ARDOR
Rumeenia väitlusorganisatsioon ARDOR

Rumeenia väitlusorganisatsioon ARDOR propageerib väitlust kui haridusmeetodit, mille kaudu arendada kriitilist mõtlemist, argumenteerimist ja avaliku esinemise oskust. ARDOR on üks Rumeenia olulisematest haridusmaastikku edendavatest mittetulundusühingutest. Täna on ARDORiga seotud üle 1800 õpilase ning 200 juhendaja umbes kuuekümnes väitlusklubis üle terve riigi.

Väitlushariduskeskus
Väitlushariduskeskus

Väitlushariduskeskus (EDC) on mittetulundusühing, mis on loodud Leedus tegutseva Open Society Foundationi poolt. EDC koordineerib koolide võrgustikku, mille hulgas on umbes 35 kooli. Võrgustikku kuuluvad ka venekeelsed, poolakeelsed kui ka maapiirkondade koolid üle terve Leedu. EDC koondab ka kogenud väitlusõpetajaid ja vilistlasi, kes viivad erinevate EDC projektide kaudu läbi väitluskoolitusi.

Eesti Väitlusselts
Eesti Väitlusselts

Eesti Väitlusselts on hariduslik mittetulundusühing, mis toob kokku väitlusõpilasi, õpetajaid, treenereid, koolitajaid ja vabatahtlikke 1994. aastast alates. EVSi missiooniks on mõtteviis, kus ühiskondlikus dialoogis saab määravaks tugevam argument. EVS toetab väitlusharidust luues väitlusklubisid ning pakkudes väitlemise, avaliku esinemise, läbirääkimiste ja argumenteerimise koolitusi ettevõtetele, riigiametitele, kolmanda sektori organisatsioonidele ja eraisikutele, mille kaudu kogutakse vahendeid teiste tegevuste elluviimiseks. EVS korraldab avalikke väitlusi erinevate ürituste raames, samuti veebi- ning tavameedias. Lisaks sellele töötab EVS erakondade, mõttekodade ning katusorganisatsioonidega ning viib läbi avalikke tegevusi argumenteerimisoskuse parandamise nimel ühiskondlikus arutelus.

Erasmus+
Erasmus+

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm, mis tegeleb hariduse, koolituse, noorte ja spordi valdkondade arendamisega perioodil 2014-2020. Mainitud valdkondadel on suur roll Euroopat mõjutavate sotsiaalmajanduslike muutustega tegelemisel. Need on Euroopale ühtedeks suuremaks väljakutseks käesoleval kümnendil. Samuti edendatakse 2020. aasta Euroopa strateegia elluviimist, mille eesmärgiks on toetada arengut, töökohtade loomist, ühiskondlikku kaasatust ja võrdseid võimalusi puudutava 2020. aasta Euroopa strateegia elluviimist.