Partneri

Slovenská debatná asociácia
Slovenská debatná asociácia

Poslaním Slovenskej debatnej asociácie je rozvíjať kritické myslenie, otvorenosť a občianstvo mladých ľudí. Sme nezisková organizácia založená v roku 1999 ako spin-off miestnej Nadácie otvorenej spoločnosti. V roku 2014 sme mali asi 1000 členov v 50 debatných kluboch po celej krajine. Okrem spolupráce s učiteľmi vedieme debatné programy na základných aj stredných školách a univerzitách a tiež debatný program pre verejnosť a letnú akadémiu.

Rumunská asociácia pre debaty, oratórium a rétoriku (ARDOR)
Rumunská asociácia pre debaty, oratórium a rétoriku (ARDOR)

Rumunská asociácia pre debaty, oratórium a rétoriku ARDOR propaguje diskusiu ako vzdelávací nástroj na rozvoj kritického myslenia, uvažovania a rečníckych zručnosti. Jedná sa o jednu z hlavných mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania v Rumunsku. V súčasnej dobe ARDOR podporuje viac ako 1800 študentov a 200 inštruktorov približne v 60 debatných kluboch po celej krajine.

Vzdelávacie debatné centrum (EDC)
Vzdelávacie debatné centrum (EDC)

Vzdelávacie debatné centrum (EDC) je mimovládna a nezisková organizácia založená Nadáciou otvorenej spoločnosti v Litve. EDC spája sieť asi 35 škôl z celej Litvy, vrátane škôl s ruským vyučovacím jazykom, poľským vyučovacím jazykom a malých vidieckych škôl. EDC má tiež mnoho skúsených debatných učiteľov a debatných absolventov, ktorí pracujú ako debatní tréneri v rôznych projektoch realizovaných EDC.

Estónska debatná spoločnosť
Estónska debatná spoločnosť

Estónska debatná spoločnosť je vzdelávacia nezisková organizácia združujúca debatujúcich študentov, učiteľov, trénerov, inštruktorov a dobrovoľníkov od roku 1994. Naším poslaním je podporovať také nastavenie myslenia v spoločnosti, v ktorom je silnejší argument rozhodujúci pri každej diskusii a tiež naučiť potrebné zručnosti. Podporujeme vzdelávanie v oblasti debatovania tým, že zakladáme debatné kluby, ponúkame školenia ohľadom debát, verejných prejavov, vyjednávania a vystavania argumentácie pre firmy, verejné inštitúcie, mimovládne organizácie a súkromné osoby. Táto činnosť je zdrojom príjmov pre naše ďalšie aktivity. Tiež organizujeme verejné diskusie a diskusie v online aj offline médiách, v reálnych priestoroch, spolupracujeme s politickými stranami, think-tankmi a zastrešujúcimi organizáciami a vedieme verejné kampane na zvýšenie úrovne uvažovania vo všetkých formách sociálneho dialógu.

Erasmus+
Erasmus+

Erasmus+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu na roky 2014 – 2020. Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport môžu významne prispieť pri riešení sociálno-ekonomických zmien, kľúčových problémov, ktorým bude Európa čeliť až do konca tohto desaťročia a na podporu realizácie stratégie Európa 2020 pre rast, zamestnanosť, sociálnu rovnosť a začleňovanie.