Získanie zamestnania

Predmet: Humanitné predmety
Zhrnutie: Na základe prípadu mladej moslimky a jej problémov so zamestnaním študenti a študentky diskutujú o politike nezamestnanosti v krajine. Študenti/tky budú vyhľadávať informácie a dávať ich do kontextu a budú sa na problematiku pozerať cez perspektívu náboženskej rozmanitosti.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky si zvýšia povedomie o právach pracujúcich, o systéme sociálnych dávok v nezamestnanosti a o problémoch spojených s právami menšín v svojej krajine.
  • Študenti/tky si precvičia zručnosť získavania informácií.
  • Študenti/tky si precvičia argumentáciu a refutáciu.
Príprava:

Študenti a študentky potrebujú pripojenie na internet.

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka rozdelí triedu na 4 skupiny. Každá skupina má pridelené stanovisko (súhlas alebo nesúhlas). Učiteľ/ka triede predstaví príbeh (viď. Poznámky). Zadá im písomné úlohy. Tieto úlohy slúžia ako základ pre lepšie porozumenie sociálnemu systému nezamestnanosti v danej krajine.

Otázky pre študentov a študentky:

1) Akú maximálnu výšku môžu predstavovať dávky v nezamestnanosti?

2) Aká je maximálna doba, počas ktorej je možné čerpať dávky v nezamestnanosti?

3) Aké kritériá musí človek splniť, aby mal nárok na dávky v nezamestnanosti?

4) Za akých podmienok môže štát zrušiť nárok na dávky v nezamestnanosti?

5) Prečo by malo / nemalo (v závislosti na stanovisku, ktoré vám bolo pridelené) dievča v príbehu dostávať dávky v nezamestnanosti? Vymyslite čo najviac dôvodov a vysvetlite ich.

Krok 2: Keď študenti a študentky odpovedali na otázky, tak učiteľ/ka zorganizuje verejnú debatu, v ktorej sa striedajú ľudia zo súhlasných a z nesúhlasných skupín v prezentovaní svojich argumentov. Najskôr prezentuje jeden človek zo súhlasnej skupiny jeden argument, potom prezentuje človek z nesúhlasnej skupiny jeden argument. Takto to pokračuje s čo najväčším počtom ľudí (počet prezentujúcich ľudí závisí od času, ktorý má učiteľ/ka k dispozícii).

Vyhodnotenie:

Učiteľ/ka môže otestovať, či študenti/tky našli a naučili sa základné koncepty miestnej politiky nezamestnanosti.

Poznámky:

Fatima Aziz je mladá oddaná moslimka, ktorá sa narodila a bola vychovávaná na Slovensku rodinou moslimov, ktorý sa sem prisťahovali pred 40 rokmi. Jej rodina je silno veriaca. Je to chudobná rodina so 6 deťmi. Táto rodina a jej členovia nikdy nespôsobovali žiadne problémy v miestnej komunite.

Fatima ukončila povinnú školskú dochádzku, ale nemá žiadne špeciálne zručnosti a neštudovala ani na odbornej škole. Zaregistrovala sa na úrade práce, aby jej pomohli nájsť si zamestnanie. Úrad práce jej ponúkol jednoduché práce ako čašníčka, letuška alebo predavačka. Ale sú to práce, ktoré Fatima nemôže vykonávať.

Fatima odmietla všetky tieto ponuky kvôli tomu, že si vyžadujú nosenie firemného oblečenia, ale čo je dôležitejšie – nemohla by počas pracovnej doby verejne nosiť náboženské symboly. Fatima verí tomu, že na to, aby bola dobrou moslimkou, musí neustále nosiť náboženské symboly. Verí tomu, že nosenie náboženských symbolov je jej náboženské právo. Fatima odmietla všetky tieto pracovné ponuky kvôli tomu, že obmedzujú jej náboženskú slobodu.

Fatima požiadala úrad práce o dávky v nezamestnanosti, ktoré sa priznávajú ľuďom, ktorí si nemôžu nájsť prácu. Obyčajne dávky v nezamestnanosti dostávajú ľudia, ktorí sa naučili nejakú zručnosť, ale tá momentálne nie je žiadaná, napríklad šofér autobusu, keď nie je potreba šoférov autobusu. Fatima ale dostala nejaké pracovné ponuky, ktoré zodpovedajú jej nadobudnutým zručnostiam, ale nie je ochotná ich akceptovať, pretože si myslí, že obmedzujú jej náboženské právo na nosenie náboženských symbolov. Mal by úrad práce priznať Fatime dávky v nezamestnanosti alebo nie?