Sviatky a oslavy

Predmet: Humanitné predmety
Zhrnutie: Študenti/tky pomocou debaty analyzujú význam Sviatku svätého Valentína. Trieda diskutuje o tom, či by sa Sviatku svätého Valentína malo venovať menej pozornosti.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky si rozvinú zručnosť skenovania tým, že budú hľadať doplnkové materiály a čítať texty na internete.
  • Študenti/tky si prepracujú a utužia tematickú slovnú zásobu tým, že ju budú využívať v debate.
Príprava:

Učiteľ/ka vyzve študentov a študentky, aby si na internete na rôznych stránkach prečítali o Sviatku svätého Valentína (napr. Wikipedia, www.zivotopisysvatych.sk, cbn.com/st.valentine).

Všetci si pripravia 2 súhlasné a 2 nesúhlasné argumenty na tézu „Sviatku svätého Valentína by sa malo venovať menej pozornosti.“

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka uvedie tému a ciele hodiny, vysvetlí formát aktivity a princípy vyhodnocovania. Vyberú sa dvaja ľudia, ktorí budú spolu debatovať a traja ľudia, ktorí budú rozhodcovia. Dvaja vybratí debatéri sa pár minút pripravujú a zvyšok triedy diskutuje s učiteľom/učiteľkou o téze a pripravuje otázky.

Krok 2: Debatné fórum

Súhlasná reč (3 min)

Otázky z triedy (3 min)

Nesúhlasná reč (3 min)

Otázky z triedy (3 min)

Rozhodcovia analyzujú debatu a použité argumenty.

Zvyšok triedy a debatéri vyjadria svoj názor na debatnú tézu, učiteľ/ka moderuje diskusiu. Diskusia sa môže zamerať aj na otázky a odpovede, ktoré zazneli počas debaty.

Krok 3: Učiteľ/ka zadá úlohu: Napísať krátky názor na danú tému (približne 90 slov). Študenti a študentky vypracujú úlohu.

Vyhodnotenie:

Učiteľ/ka ohodnotí debatérov a rozhodcov podľa toho, aký mali prejav a podľa logiky ich pripravených argumentov.

Učiteľ/ka ohodnotí písomne vypracovanú úlohu.