Pracovať alebo nie? Pravidlá pre neplnoletých pracovníkov

Predmet: Humanitné predmety
Zhrnutie: Študenti/tky sa zoznámia s právnymi predpismi pre maloletých pracovníkov. Budú diskutovať o konkrétnom prípade a budú na ňom zisťovať, ako sa zákon prejaví v reálnom živote.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 90 minút (2 x 45 minút).
Ciele:
  • Študenti/tky si nájdu informácie o zákonoch zaoberajúcich sa prácou.
  • Študenti/tky budú diskutovať o jednoduchom prípade, aby porozumeli problematike.
Príprava:

Učiteľ/ka pripraví pracovné listy s popisom prípadovej štúdie.

Učiteľ/ka pripraví odkazy na vhodnú legislatívu a označí dôležité časti relevantných zákonov.

Popis:

Krok 1: Študenti/tky si prečítajú prípadovú štúdiu a v dvojiciach diskutujú a hľadajú odpovede na zadané otázky. Nasleduje diskusia.

Krok 2: Študenti/tky si pomocou legislatívy skontrolujú svoje odpovede. Učiteľ/ka im môže napísať najdôležitejšie časti relevantných zákonov, aby bol tento proces kratší a aby sa strávilo menej času čítaním nepodstatných informácií.

Krok 3: Nasleduje celotriedna diskusia, v ktorej sa trieda dopracuje k správnym odpovediam na všetky zadané otázky.

Vyhodnotenie:

Učiteľ/ka môže oznámkovať odpovede skupín po Kroku 2.

Poznámky:

Prípadová štúdia:

Jakub (16 rokov) toto leto dokončil základnú školu. Jeho kamarát z gymnastiky mu ponúkol prácu na leto – robiť vyhadzovača v nočnom klube. Jakub na svoj vek vyzerá staršie a veľa posilňoval, takže fyzicky sa na túto prácu hodí. Jakub je sebavedomý, príjme ponuku a v ten istý deň podpíše zmluvu. V zmluve je napísané, že Jakub si v práci v nočnom klube na plný úväzok (40 hodín za týždeň) zarobí 1000 €.

Keď sa leto skončilo, Jakub pokračuje v štúdiu na strednej škole, ale chcel by ostať pracovať aj v nočnom klube. Ponúknu mu prácu na čiastočný úväzok od štvrtka do nedele.

Je Jakubova zmluva legálna?

Čo legislatívne nesedí na Jakubovej práci v lete?

Je legálne, aby Jakub pokračoval v práci na čiastočný úväzok, aj keď študuje na strednej škole?