Pluralizmus

Predmet: Humanitné predmety
Zhrnutie: Študenti/tky budú používať debatnú metódu „turncoat“ (kde debatuje človek sám proti sebe), aby pochopili koncept pluralizmu.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je zhruba 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky sa naučia hlavné znaky pluralizmu. Študenti/tky si utvoria názor na tému, ktorú zadá učiteľ/ka.
  • Študenti/tky sa naučia používať debatnú metódu „turncoat“. Študenti/tky si na základe toho rozvinú kritické myslenie a logickú analýzu.
Príprava:

Učiteľ/ka pripraví prezentáciu o pluralizme.

Učiteľ/ka poskytne (ak je to potrebné) zhrnutie o stavbe argumentu.

Učiteľ/ka pripraví zoznam tvrdení, ktoré sa týkajú názorov na pluralizmus.

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka poskytne triede zhrnutie pluralizmu. Učiteľ/ka odprezentuje výrok(y) o preferenciách nejakých skupín (napríklad: psi sú horší než mačky, ľaváci sú lepší než praváci).

Krok 2: Trieda si pripravuje súhlasné argumenty po dobu 5 minút. Potom si trieda počas 5 minút pripraví nesúhlasné argumenty. Nakoniec majú všetci študenti a študentky 5 minút na to, aby si pripravili zhrnutie z predchádzajúcich 10 minút, ktoré bude vyrovnané pre obe strany debaty.

Krok 3: Vytvoria sa štvorice. Študenti/tky odprezentujú svoje argumenty ostatným členom skupiny a vyberú sa najlepšie argumenty s dôrazom na vyváženosť na obe strany. Najlepšie vyrovnané argumenty sa potom odprezentujú ostatným skupinám.

Vyhodnotenie:

Učiteľ/ka nechá triedu hlasovať o skupine s najlepšími argumentami. Najlepšia skupina dostane dobrú známku.