Očkovanie: za a proti

Predmet: Prírodné vedy
Zhrnutie: Študenti/tky sa učia a diskutujú o očkovaní. Trieda si pozrie video a robí si poznámky o výhodách a nevýhodách očkovania. Využíva sa tiež celotriedna diskusia a sebahodnotenie.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je približne 45 minút.
Ciele:
 • Študenti/tky budú vedieť presvedčivo vysvetliť, prečo je očkovanie nevyhnutné.
 • Študenti/tky sa pomocou videa naučia rozlišovať medzi súhlasnými (za) a nesúhlasnými (proti) argumentmi a naučia sa im porozumieť a spozorovať ich.
Príprava:

Učiteľ/ka pripraví triedu tak, aby bolo možné sledovať video o výhodách a rizikách očkovania: http://www.tyzden.sk/podlampou/23166/pod-lampou2-je-ockovanie-nebezpecne/, prípadne v angličtine http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/teach/vaccine/. Učiteľ/ka tiež pripraví pracovný list pre každého študenta a študentku (viď. Poznámky).

Počas predošlých hodín sa študenti/tky dozvedeli o histórii očkovania a rozumejú tomu, ako vakcíny fungujú.

Popis:

Krok 1: Úvod

 • Učiteľ/ka sa opýta študentov a študentiek, proti čomu sú zaočkovaní, napr. obrna, TBC alebo iné vakcíny.
 • Učiteľ/ka vysvetlí triede, že každý druh mikróba má jedinečnú vonkajšiu vrstvu, ale pretože niektoré mikróby veľmi rýchlo menia svoje vonkajšie vrstvy, tak je pre vedcov zložité vymyslieť vakcíny na tieto infekcie, prípadne je nutné časté preočkovanie ako napríklad pri chrípke raz za rok.
 • Učiteľ/ka predstaví tému a ciele hodiny.

Krok 2: Video

 • Učiteľ/ka rozdá študentom a študentkám pracovné listy a vysvetlí úlohu: Pomocou videa doplňte do tabuľky argumenty.
 • Študenti/tky sledujú video a dopĺňajú tabuľku. Učiteľ/ka robí pauzy, aby si študenti/tky stihli zapisovať.
 • Študenti/tky majú ďalej za úlohu zapísať svoje postoje k tejto téme a vysvetliť výhody svojho postoja.
 • Študenti/tky zdieľajú svoje názory na očkovanie.

Krok 3: Kontrola porozumenia

Pomocou nasledujúcich otázok si učiteľ/ka môže overiť porozumenie študentov a študentiek:

 • Prečo je očkovanie nielen osobnou témou zdravia, ale aj verejnou témou zdravia?

Možná odpoveď: Mnoho infekčných chorôb je extrémne nákazlivých. Jeden človek sa síce môže nechať zaočkovať, ale iní ľudia, ktorí nie sú očkovaní, sa môžu danou chorobou nakaziť a šíriť ju medzi nezaočkovaných ľudí. Ak bude zaočkovaných viac ľudí, tak môžeme zabrániť prenášaniu choroby. Z tohto dôvodu bráni kolektívna imunita vzniku epidémií. V dnešnom globálnom svete, kde je cestovanie relatívne lacné a jednoduché, môže nakazený človek preniesť chorobu do celého sveta za 24 hodín.

 • Čo treba spraviť na to, aby nejaká choroba úplne vymizla?

Možná odpoveď: Jediným spôsobom ako eliminovať nejakú chorobu, je dlhotrvajúci rozsiahly očkovací program zameraný na všetky cieľové skupiny. Týmto spôsobom však nie je možné eliminovať všetky choroby, pretože niektoré choroby (napríklad vtáčia chrípka) majú iné rezervoáre (miesta, kde môžu žiť a množiť sa) ako človeka.

Študenti/tky doplnia vety na druhej strane pracovného listu.

Študenti/tky odovzdajú vyplnené pracovné listy učiteľovi/učiteľke.

Vyhodnotenie:

Ústne vyhodnotenie

Poznámky:

Očkovanie: za a proti

Za Proti
1. 1.
2. 2.
3. 3.

Môj postoj:

Výhody môjho postoja:

Reflexia (na druhej strane pracovného listu)

 1. Dnes som sa naučil/a

…………………………………………………………………………………………………

 1. Darilo sa mi predovšetkým v

…………………………………………………………………………………………………

 1. Myslím si, že

………………………………………………………………………………………………..