Napoleon a jeho doba

Predmet: História
Zhrnutie: Študenti/tky pracujú ako investigatívni žurnalisti, ktorí píšu článok o Napoleonovi. Tým, že majú príležitosť robiť rozhovor s Napoleonom, môžu lepšie porozumieť vzťahu medzi Napoleonovými činmi a jeho osobnosťou.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 2 x 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky spoznajú kľúčové črty Napoleonovej osobnosti, jeho života a politiky.
  • Študenti/tky vyhodnotia a analyzujú spojitosť medzi Napoleonovými osobnostnými črtami a jeho štýlom rozhodovania.
Príprava:

Študenti/tky sa učili o Napoleonovom živote a jeho zahraničnej politike.

Každá skupina by mala mať prístup na internet.

Popis:

Krok 1: Trieda sa rozdelí do skupín v závislosti od toho, aká je veľká. Každá skupina má za úlohu napísať novinový článok o Napoleonovi. Podľa toho, čo v škole preberali, si môžu študenti a študentky vybrať, či budú písať o jeho živote a vzťahoch, o jeho vojnách či iných stratégiách. Článok môže mať formu rozhovoru, správy, novinky, eseje, editoriálu atď. Článok by mal byť ilustrovaný a editovaný ako keby bol v klasických novinách.

Krok 2: Všetky skupiny si vyberú zástupcu, ktorý bude prezentovať ich „noviny“ na tlačovej konferencii s Napoleonom. Učiteľ/ka bude hrať Napoleona a bude odpovedať na otázky novinárov.

Krok 3: Všetky skupiny prezentujú svoje články a zviažu ich dokopy do jedných novín so 4 ‑ 5 článkami.

Vyhodnotenie:

Učiteľ/ka ohodnotí články na základe ich historickej presnosti a štýlu.