Militarizmus a pacifizmus

Predmet: Humanitné predmety
Zhrnutie: Pomocou obrázkov a plagátov študenti/tky pracujú s konceptmi militarizmu a pacifizmu. Študenti/tky tiež využívajú fotky a životopisy ľudí, aby porozumeli vybraným konfliktom dnešného sveta.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je približne 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky spoznajú hlavné charakteristiky konceptov militarizmu a pacifizmu. Budú vedieť formulovať svoje názory na súčasné konflikty.
  • Študenti/tky budú využívať obrázky ako prostriedok na vyjadrenie svojich názorov. Na základe toho si precvičia schopnosť kritického myslenia a logickej analýzy.
Príprava:

Učiteľ/ka pripraví prezentáciu s obrázkami (viď. Poznámky).

Učiteľ/ka pripraví zoznam tvrdení ohľadom vojny a mieru v dnešnom svete.

Popis:

Krok 1: Trieda sa rozdelí do 4 skupín a učiteľ/ka im ukáže svoju prezentáciu. Úloha študentov a študentiek je vymyslieť ku každému obdobiu na plagáte nejaký názov, majú na to pár minút. Potom každá skupina predstaví vymyslené názvy a aj dôvody, prečo vybrali práve tieto názvy.

Krok 2: Prvé dve skupiny majú za úlohu hľadať obrázky a plagáty, na ktorých sú zobrazené vojny a konflikty zo súčasného obdobia. Zároveň analyzujú, akým spôsobom je na obrázkoch vojna vyobrazená.

Ďalšie dve skupiny analyzujú texty s výňatkami zo životopisov známych ľudí, ktorí sa zúčastňovali v aktívnych konfliktoch. Analyzujú, akým spôsobom je v ich životopisoch vyobrazená vojna.

Krok 3: Všetky skupiny prezentujú svoje zistenia. Skupiny si vzájomne môžu klásť otázky a učiteľ/ka moderuje diskusiu po prezentáciách.

Vyhodnotenie:

Učiteľ/ka dá hlasovať o tom, ktorá skupina vybrala plagátom najlepšie názvy a dá im za to dobrú známku.

Poznámky:

(Prezentácia bude v grafickom návrhu)