Európsky parlament

Predmet: Humanitné predmety
Zhrnutie: Študenti/tky sa učia o Európskom parlamente zapojením sa do mini-simulácie.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je zhruba 2 x 45 minút.
Ciele:

Študenti/tky budú poznať základné informácie o Európskom parlamente. Študenti/tky budú musieť obhajovať názory krajiny, ktorú reprezentujú. Študenti/tky sa takto dozvedia o úlohe reprezentanta štátu..

Príprava:

Učiteľ/ka pripraví prezentáciu o Európskom parlamente.

Učiteľ/ka poskytne (ak je to potrebné) zhrnutie o stavbe argumentu.

Učiteľ/ka pripraví tému na simuláciu.

Učiteľ/ka pripraví postoje 10 rozličných krajín voči téme simulácie (rozdiely, ale aj oblasti, v ktorých sa všetky krajiny zhodnú).

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka poskytne zhrnutie o Európskom parlamente. Učiteľ/ka predstaví tému simulácie (napr. Aký postoj by mala Európska únia zaujať ohľadom sankcií voči Rusku?).

Krok 2: Študentom a študentkám sú pridelené štáty a rozdelia sa do dvojíc alebo trojíc. Nasleduje 15 minút na prípravu argumentov na základe pohľadu jednotlivých štátov. Simulácia nepostupuje podľa politických strán ale podľa zástupcov štátov.

Krok 3: Učiteľ/ka moderuje (v úlohe predsedu Európskeho parlamentu) otvorenú debatu na danú tému. Následne nechá 5 minút na uvoľnenejšiu debatu, v ktorej sa študenti a študentky budú snažiť presvedčiť jeden druhého o svojich názoroch.

Krok 4: Nasleduje druhá otvorená debata na 10 minút. Následne sa členovia každej skupiny dohodnú na spoločnom záverečnom vyhlásení. Potom sa o každom vyhlásení hlasuje jednoduchou väčšinou.

Krok 5: Hlasovanie o záverečnom rozhodnutí.

Vyhodnotenie:

Učiteľ/ka dá spätnú väzbu ohľadom celej simulácie Európskeho parlamentu a vysvetlí rozdiely medzi skutočným a simulovaným parlamentom.