Diskusný príspevok — argumentačná časť

Predmet: Jazykové hodiny
Zhrnutie: Študenti/tky sa učia štruktúru argumenty, aby boli pripravený správne poskladať diskusný príspevok.
Trvanie aktivity: Trvanie aktivity je 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky vedia vytvoriť argument na základe klasickej štruktúry.
  • Študenti/tky vedia nájsť relevantné zdroje k rôznym témam.
Príprava:

Mobilný telefón, tablet, PC s pripojením na internet

Popis:

KROK 1: Zopakovanie klasickej štruktúry argumentu.
KROK 2: Rozdelenie celej triedy do skupín po štvoriciach (napr. použitím štyroch ročných období – náhodne každého žiaka postupne učiteľ označí ako jar, leto, jeseň, zima a potom dá pokyn, aby vznikli skupiny, v ktorých vždy budú všetky 4 ročné obdobia)
KROK 3: Každý člen skupiny bude predstavovať jednu časť klasickej štruktúry argumentu (tvrdenie, vysvetlenie tvrdenia, dôkaz/príklad a odkaz na tézu). Tímy pracujú na tvorbe jedného argumentu k téze zadanej priamo na hodine. (napr. Klasické knihy by mali zaniknúť)
KROK 4: Prezentácia výsledkov jednotlivých skupín – časovo je vhodné obmedziť ich vystúpenie na 1-2 minúty v závislosti od počtu skupín. Po každom vystúpení krátke zhodnotenie inou skupinou, či boli obsahovo dobre naplnené jednotlivé časti argumentu. Variantom môže byť poprehadzované poradie štruktúry argumentu a iná skupina po vypočutí všetkých štyroch členov ich postaví v správnom poradí.
KROK 5: Reflexia aktivity na základe otázok.

Vyhodnotenie:

Rovesnícke hodnotenie
Ústne hodnotenie učiteľa

Poznámky:

Ide o hodinu pre začiatočníkov v oblasti akademickej debaty – vhodná pre 1. ročník SŠ.