Dedičstvo starovekých kultúr

Predmet: História
Zhrnutie: Študenti/tky sa dozvedia o rôznych dedičstvách starovekých kultúr, vyhľadajú si informácie a vymyslia argumenty na kontroverzné otázky ohľadom danej témy.
Trvanie aktivity: Trvanie a aktivity je 45 minút.
Ciele:
  • Študenti/tky sa dozvedia o dedičstve starovekých kultúr.
  • Študenti/tky vytvárajú argumenty.
Príprava:

Učiteľ/ka pripraví tabuľku (viď. Poznámky).

Učiteľ/ka pripraví Dixit karty.

Popis:

Krok 1: Učiteľ/ka rozloží 5 alebo 6 Dixit kariet na stôl a študenti/tky majú za úlohu vybrať si jednu, ktorá pre nich najviac reprezentuje kultúrne dedičstvo. Všetci prezentujú svoju voľbu aj dôvody na výber práve tejto karty.

Krok 2: Trieda pracuje v dvojiciach. Učiteľ/ka dá každej dvojici pripravenú tabuľku, študenti a študentky ju s pomocou internetu vyplnia.

Krok 3. Učiteľ/ka rozdelí triedu na dve skupiny.

Jedna skupina vymýšľa argumenty na tému: „Je v poriadku, že staré orientálne dedičstvo je v Európskych múzeách?“

Druhá skupina vymýšľa argumenty na tému: „Európsky parlament by mal podporovať vzdelávanie ohľadom dedičstva UNESCO.“

Študenti a študentky prezentujú svoje argumenty.

Vyhodnotenie:

Učiteľ/ka skontroluje a oznámkuje vyplnené tabuľky vybraných dvojíc.

Poznámky:

Tabuľka pre Krok 1:

Objav Lokalita Rok Meno archeológa 3 veci, ktoré som predtým nevedel/a
Staroveké mesto Trója (Turecko)      
    1922 Howard Carter a Lord  Carnavom  
    1900 Arthur Evans  
Hrobka kráľovnej Puabi Ur (Irak) 1934 Leonard Woolley