Partneriai

Slovakijos Debatų Asociacija
Slovakijos Debatų Asociacija

Slovakijos Debatų Asociacijos misija – skatinti jaunimo kritinį mąstymą, nešališkumą ir pilietiškumą. Mes esame Nevalstybinė organizacija, įkurta 1999 metais kaip vietos Atviros Visuomenės Fondo padarinys. 2014 metais turėjome apie 1000 narių penkiasdešimtyje debatų klubų visoje šalyje. Šalia darbo su mokytojais, mes vykdome debatų programas vidurinėse mokyklose, pagrindinėse mokyklose ir universitetuose. Be to dar organizuojame viešų diskusijų programą ir vasaros akademiją.

Rumunijos Debatų, Oratoriaus meno ir Retorikos Asociacija (ARDOR)
Rumunijos Debatų, Oratoriaus meno ir Retorikos Asociacija (ARDOR)

Rumunijos Debatų, Oratoriaus meno ir Retorikos Asociacija skatina naudoti debatus kaip kritinio mąstymo, argumentavimo ir viešo kalbėjimo įgūdžių ugdymo priemonę. Tai viena svarbiausių nevalstybinių organizacijų dirbančių švietimo sferoje Rumunijoje. Šiuo metu, ARDOR remia daugiau nei 1800 mokinių ir 200 mokytojų apytiksliai 60 debatų klubų visoje šalyje.

Debatų Švietimo Centras
Debatų Švietimo Centras

Debatų Švietimo Centras yra nevalstybinė ir ne pelno siekianti organizacija, įkurta Atviros Lietuvos Fondo. Debatų Švietimo Centras vienija trisdešimt penkių mokyklų iš visos Lietuvos, įskaitant mokyklas, kuriose mokoma rusų ir lenkų kalbomis bei kaimo/miestelių mokyklas, tinklą. Debatų švietimo centro veikloje dalyvauja patyrę debatų mokytojai ir buvę debatuotojai, kurie veikia kaip treneriai įvairiuose debatų švietimo centro vykdomuose projektuose.

Estijos Debatų Organizacija
Estijos Debatų Organizacija

Estijos Debatų Organizacija yra ugdomoji, ne pelno siekianti, vienijanti debatų mokinius, mokytojus, instruktorius, trenerius ir savanorius nuo 1994. Mūsų misija yra ugdyti tokią visuomenės mąstyseną, kai svaresnis argumentas yra bet kurios diskusijos lemiamas faktorius ir išmokyti reikiamų įgūdžių. Mes remiame debatų mokymą kurdami debatų klubus, siūlome debatų, viešo kalbėjimo, derybų ir argumentavimo mokymus verslui, valstybės institucijoms, NVO ir privatiems asmenims, ieškome lėšų mūsų kitoms veikloms. Mes taip pat organizuojame viešus debatus ir diskusijas internete, žiniasklaidoje ir gyvai vietose, dirbame su politinėmis partijomis, moksliniais institutais ir sprendimų priėmėjų organizacijomis ir vykdome viešas kampanijas siekdami pagerinti argumentacijos lygį visose socialinio dialogo formose.

Erasmus+
Erasmus+

Erasmus+ yra ES Programa, apimanti švietimo, profesinio mokymo, jaunimo ir sporto veiklą 2014-2020 metais. Švietimas, profesinis mokymas, jaunimas ir sportas gali daug prisidėti įveikiant socio-ekonominius pokyčius, pagrindinius iššūkius, su kuriais Europa susidurs iki dešimtmečio pabaigos ir padėti įgyvendinti Europos 2020 metų augimo, darbo, socialinės lygybės ir integracijos strategiją.