Võim ja rikkus

Õppeaine: Sotsiaalained
Kokkuvõte: Õpilased õpivad simulatsiooni kaudu jõukuse jaotuse kohta maailmas. Kiireloomuline mäng aitab õpilastel mõista raha, võimu, vaesuse ja jõukusu vahelisi suhteid. Mängule järgneb pikk arutelu, mõistmaks mängu eesmärke ja teemapüstitust.
Kestus: Kestus on 90 minutit (2x45 minutit)
Eesmärgid:
 • Õpilased mõistavad ebaõiglust, mis on tekkinud ebavõrdse vara- ja võimujaotuse tulemusel ning kasutavad kriitilist mõtlemist, et leida vaesuse põhjuseid ja tagajärgi.
 • Õpilased propageerivad inimväärikust ja õiglust.
Ettevalmistus:

Õpetaja valmistab ette:

 • 120 šokolaadimünti või –medaljoni (või kuldse paberiga komme)
 • 4-5 paari sokke
 • 3 plakatit, mis kujutavad kolme gruppi: “On”, “Ei ole”, “On natuke”
 • Väitlusküsimused kirjutatud tahvlile

Klassiruumis peaks olema toolid pandud ringi ning toolide keskel peaks olema vaba ruumi.

Kirjeldus:

1.Õpetaja selgitab, et mängu puhul on tegemist simulatsiooniga. Õpilased jaotavad maailma jõukuse enda vahel ära. Mündid ei tähenda ainult raha, vaid viitavad ka eluasemele, toidule, haridusele, tervishoiule, poliitilisele mõjuvõimule jms.

2. Mängu eesmärk on koguda võimalikult palju münte. Reegel on, et ei tohi puudutada teisi inimesi mängu ajal. Reegli rikkumisel võetakse nt üks münt rikkujalt ära.

Eksisteerivad mitmed erilised mängijad:

 • Õpetaja võtab 20 münti ja jagab need neljale kuni viiele mängijale.
 • Õpetaja annab neljale kuni viiele õpilasele sokipaari. Nad peavad panema need sokid endale kätte ning hoidma käsi sokkides mängu lõpuni. Õpetaja ei seleta sokkide eesmärke või põhjuseid enne mängu lõppu.
 • Õpetaja puistab 100 münti ringi keskele, see tähistab kogu maailma jõukust.
 • Õpilaste eesmärk on õpetaja märguande korral krabada endale võimalikult palju münte.
 • Kui kõik mündid on maast korjatud, palub õpetaja kõigil oma mündid üle lugeda. Seejärel astuvad nad ühe sammu ringi keskele. Õpilased peavad võtma uued istekohad selle järgi, kui palju münte nad kogusid alustades ringis sellest, kes kogus kõige vähem münte ning lõpetades kõige rikkama mängijaga.

3. Õpetaja tuletab õpilastele meelde, et mündid esindavad jõukust ja võimu maailmas. Müntide arv mõjutab tugevalt nende elu. Õpetaja tutvustab järgnevat infot:

 • Ei ole (osalejad, kellel on kaks münti või vähem): Sul on raskusi ellujäämisega haiguste, nälja ja puhta joogivee puuduse tõttu. Paljud lapsed surevad. Sul puudub vajadustele vastav eluase. Sul on kas väga madal või puudub igasugune haridus. Sul on väga raske ma põhivajadusi katta. Sinu hääl loeb 0,5-kordselt.
 • On natuke (osalejad, kellel on 3-5 münti): Sa suudad katta oma baasvajadused, sul on juurdepääs haridusele, sul on piisavalt toitu, sul on ligipääs tervishoiule, sul on mõistlik eluase. Sinu hääl loeb 2-kordselt.
 • On (osalejad, kellel on 6 või rohkem münti): Sul on võimalus katta baasvajadused ning enamus oma soovid, sul on juurdepääs haridusele k.a kõrgharidusele, sul on piisavalt toitu, sul on hea tervishoid ning eluase. Sul on mänguasjad, telekad, autod, arvutid ning muud luksusesemed. Sinu hääl loeb 5-kordselt.

4. Õpilased istuvad väikestes gruppides neljakesi või viiekesi, võimaluse korral teiste õpilastega samast majanduslikult grupist (on, ei ole, on natuke). Õpetaja loeb ette küsimused.

 • Kuidas sa tunned selles osas, kuidas sa mündid endale said? Mis tundeid sinus tekitas see, kuidas mündid jaotati? Kas süsteem oli kõigi suhtes aus?
 • Kes kuuluvad päriselt mängus kujutatud majanduslikesse gruppidesse (on, ei ole, on natuke) maailmas/meie riigis/meie koolis?

Pärast 10 minutit arutelu, jagavad õpilased erinevaid arvamusi küsimustele. Antud hetkel peaks õpetaja mitte tekitama arutelu, vaid laskma õpilastel vaid enda vastuseid jagada.

Grupp peab vastama küsimusele: kas maailmas peaks jõukus ja võim ümber jaotuma. Õpilased saavad küsimusele vastata minnes ühte klassinurka. Klassinurgad on märgitud siltidega “kindlasti jah”, “kindlasti ei”, “pigem jah”, “pigem ei”.
Osalejad põhjendavad enda seisukohti, õpetaja seisab ruumi keskel ning liigub selle grupi poole, kellel on parasjagu kõige tugevamad argumendid.

Hindamine:

Õpilased sõnastavad peamised asjad, mida nad tunnist kaasa võtavad. Õpetaja võib näidata videot “If the earth were a village”.

Iga õpilane saab süüa ühe šokolaadimündi, ülejäänud antakse grupile, kellel olid kõige tugevamad argumendid.

Lisad:
 1. Majanduslik olukord ei pruugi olla midagi, millest teismelised hoolivad või millest 10-aastased õpilased aru saavad. Seega võib õpetaja eelnevalt välja mõelda näiteid olukordadest, kus üks perekond või sõpruskond peab tulema toime vastavalt sellele, kui rikkad või kui suure mõjuvõimuga nad on.
 2. Tagasihoidlikel õpilastel võib olla keeruline oma mõtteid avaldada. Seetõttu võib neid motiveerida mõne šokolaadimündiga või anda neile rohkem mõtlemisaega.
 3. Õpetajal tasuks kindlasti mängu reeglit korduvalt üle rääkida, sest võib eksisteerida üsna agressiivseid osalejaid, kes vastasel korral võivad teistele väga haiget teha.

Kasulikud lingid:

http://educativpgm.wordpress.com/2013/10/21/global-education-week-2013/

http://eycb.coe.int/compass/en/chapter_2/2_41.asp

http://www.odt.org/pop.htm

http://www.miniature-earth.com/

http://www.toby-ng.com/graphic-design/the-world-of-100/