Vaktsineerimine: poolt või vastu?

Õppeaine: Loodusained
Kokkuvõte: Õpilased õpivad ja arutlevad vaktsineerimise üle. Õpilased vaatavad videot ja selle pinnalt teevad märkmeid selle kohta, kas olla vaktsineerimise poolt või vastu.
Kestus: Kestus 45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased oskavad veenvalt argumenteerida, miks vaktsineerimine on vajalik.
  • Õpilased õpivad eristama jaatava ja eitava poole argumente ning neid videost leidma.
Ettevalmistus:

Õpetaja paneb valmis video vaktsineerimise positiivsetest ja negatiivsetest mõjudest, mida klassile näidata (http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/teach/vaccine/ – antud video eeldab inglise keele oskust, vajadusel võib otsida antud video asemele eestikeelse video). Õpetaja valmistab ette käsilehed.

Eelnevalt peaks õpilased olema õppinud vaktsiinide ajalugu ning peaksid aru saama sellest, kuidas vaktsiinid töötavad.

Kirjeldus:

1.Õpetaja küsib õpilastelt, mille vastu nemad ise vaktsineeritud on, nt lastehalvatus, tuberkuloos. Õpetaja tuletab õpilastele meelde vaktsiinide teooriat ning miks mõnele haigusele on vaktsiin ja teisele mitte.

Õpetaja tutvustab tunniteemat ning eesmärke.

2. Õpetaja annab õpilastele käsilehed ja kirjeldab ülesannet: õpilased vaatavad videot ning peavad täitma argumenditabelit. Õpilased vaatavad videot “A visit to Ashland, Oregon” ning täidavad tabelit. Õpetaja peaks vahepeal video pausi peale panema, et õpilastel oleks aega argumente üles kirjutada.
Õpetaja palub õpilastel kirjutada üles nende enda arvamused vaktsineerimise kohta. Kindlasti peaksid õpilased oma arvamusi põhjendama. Seejärel palub õpetaja oma arvamusi klassiga jagada.

3. Õpetaja kontrollib seda, kuidas ja kui palju õpilased on teemat ja videot mõistnud, küsides järgmisi küsimusi:

  • Miks ei ole vaktsineerimine vaid isikliku tervise küsimus vaid puudutab ka teisi inimesi?
    Võimalik vastus: Mitmed nakkushaigused on äärmiselt nakkavad. Inimene võib ennast haiguse vastu vaktsineerida, kuid vaktsineerimata inimesed võivad haigusega kokku puutuda ning seda teistele vaktsineerimata inimestele edasi kanda. Mida rohkem inimesi on vaktsineeritud, seda rohkem on haiguse levik piiratud. Seetõttu hoiab karjaimmuunsus ära epideemiaid. Tänapäeva maailmas, kus reisimine on võrdlemisi lihtne ja osav, võib haigestunud inimene viia haiguse 24 tunni jooksul teise maailma otsa.
  • Mida tuleks teha, et täielikult lahti saada nakkushaigusest?

Võimalik vastus: Ainuke viis ühe haiguse täielikuks kadumiseks on vaktsineerimisprogramm, mis suudab jõuda kõikide sihtgruppideni vajalikus ajaraamis. Siiski ei ole võimalik igast haigusest sellisel viisil lahti saada, sest mõned nakkushaigused pesitsevad ka inimesest väljaspool.

Õpilased lõpetavad laused käsilehtede tagaküljele ning annavad need õpetajale.

Hindamine:

Suuline hindamine

Lisad:

Minu arvamus ja reflektsioon:

Täna ma õppisin…

Olen olnud edukas…

Usun, et…