Usk

Õppeaine: Sotsiaalained
Kokkuvõte: Õpilased õpivad tõlgendama ja mõistma erinevaid uske, kasutades infootsimis-, argumentatsiooni, avaliku esinemise ja analüütilise kirjutamise oskuseid. Tunni lõpuks suudavad õpilased välja tuua ja eristada erinevaid uske maailmas.
Kestus: Kestus on umbes 80 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased analüüsivad erinevaid uske maailmas.
  • Õpilased arendavad kriitilise infootsimis- ja argumentatsiooni oskuseid.
Ettevalmistus:

Arvutite kasutamise on vajalik.

Õpetaja valmistab ette sissejuhatavad ja suunavad küsimused, mida arutelu läbi viimiseks kasutada.

Kirjeldus:

1.Õpetaja tutvustab olulisi märksõnu:

  • Organiseeritud usu vorme: kirik, sekt, kultused.
  • Peamised usundid maailmas (kristlus, judaism, hinduism, budism, islam, konfutsianism)

Õpetaja palub õpilastel otsida erinevate uskude kohta informatsiooni internetist.

2. Õpetaja loob diskussiooni, et arutada järgmiste teemade üle:

  • Millisel viisil erinevad kirik, sekt ja kultused?
  • Millised on sarnasused peamiste uskude vahel maailmas (kristlus, judaism, hinduism, islam, budism, konfutsianism)?

3. Toimub grupiväitlus teemal “Usk on inimkonnale kasulik”. Õpilastele antakse positsioon, mida nad peavad kaitsma (kas teema jaatamine või eitamine) ning nad peaksid kasutama infot, mida nad kogusid internetist ning eelnenud grupiarutelust.

4. Õpilased peavad eelnimetatud uskude seast kaks ning kirjutama nende kohta ühe lehekülje pikkuse lühiessee. Õpilased peaksid toetuma arutelus ja väitluses üles kerkinud materjalile.

Hindamine:

Õpetaja hindab esseesid, võttes arvesse seda, kui palju eelnevalt tunnis läbitud materjali on õpilased essees kasutanud. Samuti võib hinnata aktiivset osavõttu.