Töötada või mitte? – alaealiste töötajatega seonduvad reeglid

Õppeaine: Sotsiaalained
Kokkuvõte: Õpilased õpivad alaealisena töölkäimist puudutavaid seaduseid. Õpilased arutavad konkreetset juhtumit, et näha, kuidas seadust päriselus rakendatakse.
Kestus: Kestus on 90 minutit (2x45 minutit)
Eesmärgid:
  • Õpilased saavad teada töötamist puudutavate regulatsioonide kohta.
  • Õpilased arutavad juhtumit, millega nad kergesti suhestuvad, et mõista probleemistikku.
Ettevalmistus:

Õpetaja valmistab ette käsilehed juhtumikirjeldusega.

Õpetaja valmistab ette ligipääsu (paberil või internetis) vajalikele õigusaktidele ning märgib ära relevantsed paragrahvid ja/või lõigud.

Kirjeldus:
  1. Õpilased loevad juhtumit ja töötavad paarides, et arutleda ja leida vastused küsimustele. Sellele järgnev suuremas ringis arutelu.
  2. Õpilased hakkavad kontrollima oma vastuseid, kasutades õigusakte. Õpetaja suunab õpilasi õigete paragrahvideni, et vältida liigset ajakulu seadusest vajalike kohtade väljaotsimisele.
  3. Järgneb arutelu terves klassis. Õpetaja suunab vestlust, et kõik õpilased leiaksid õiged vastused küsimustele.
Hindamine:

Õpetaja võib hinnata õpilaste vastuseid küsimustele.

Lisad:

Jakob (16a) lõpetab kohustusliku haridustee (Eestis 9-klassi haridus) sellel suvel. Jakobi sõber jõusaalist pakub talle suveks tööd ühe populaarse ööklubi turvamehena. Kuna Jakob näeb oma vanuse kohta vanem välja ning teeb regulaarselt trenni, on ta füüsiliselt tööks sobilik. Jakob on enesekindel, võtab pakkumise vastu ning allkirjastab samal päeval ka töölepingu. Lepingus on kirjas, et Jakob töötab täiskohaga (40 tundi nädalas) ning teenib 1000€.

Suve lõpus tahab Jakob jätkata oma haridusteed gümnaasiumis, kuid tahaks edasi töötada ka ööklubis ning talle pakutakse poole kohaga lepingut, mille järgi töötaks Jakob neljapäevast pühapäevani.

Kas Jakobi leping on seaduslik?

Milliseid probleeme näed Jakobi suvetöö osas?

Kas Jakobi töötamine poole kohaga ööklubis ja samal ajal gümnaasiumis õppimine on seaduslik?