Tööstusrevolutsiooni tagajärjed – lapstööjõud

Õppeaine: Ajalugu
Kokkuvõte: Õpilased arutlevad lapstööjõuga seonduvate probleemide ja põhjuste üle. Tunni eesmärk on jõuda konsensuseni, millal, kus ja miks on lapstööjõud vajalik. Õpilased kujundavad enda arvamuse küsimuse kohta kasutades arvamuskaalude meetodit.
Kestus: Kestus on 45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased õpivad tundma tööstusrevolutsiooni ja lapstööjõu vahelisi seoseid.
  • Õpilased harjutavad kriitilise mõtlemise oskust ning analüüsivad enda arvamusi, õppides enda mõtteid argumenteeritult kaitsma.
Ettevalmistus:

Õpetaja valmistab ette väited, mis puudutavad lapstööjõu kasutamist tööstusrevolutsiooni ajal ja tänapäeval.

Õpetaja paneb klassiruumi valmis viisil, et seda oleks võimalik kasutada arvamuskaalude meetodi jaoks.

Kirjeldus:
  1. Õpilased tutvuvad tunniteemaga – lapstööjõud kui industriaalrevolutsiooni tagajärg. Teemat võib tutvustada õpetaja ja õpilaste vahelise arutelu käigus, loenguvormis või õpiku abil. Õpilaste ülesanne on moodustada lapstööjõu definitsioon ning seda ülejäänud klassile esitleda.
  2. Arvamuskaalude meetod: üks klassiruumi sein on märgitud kui “olen täiesti nõus”, teisel seinal on silt “ei ole üldse nõus”. Õpetaja selgitab arvamuskaalude põhimõtet. Õpetaja hakkab lugema ette erinevaid väiteid, mille puhul peavad õpilased valima enda seisukoha. Mida lähemale õpilane vastavale seinale seisab, seda rohkem nad väitega nõus või mitte nõus on. Õpilased peavad enda seisukoha valima isikliku arvamuse järgi. Pärast igat väidet palun õpetaja mõnel õpilasel oma seisukohta seletada.

Võimalikud näited väidetest:

Lapstööjõud peaks olema keelatud.

Lapsed ei peaks töötama, et oma peret toita.

Igal peaks olema taskuraha.

Lastel peaks olema lubatud töötada, et nad saaksid teenida lisataskuraha.

Keskkooli õpilased peaksid käima tööl, et harjuda tulevase elukorraldusega.

Jne.

3. Kõik õpilased peaksid koostama mõistekaardi nende isikliku arvamuse kohta lapstööjõu osas.

Hindamine:

Õpilased kirjutavad lühiessee lapstööjõu kohta, mida õpetaja saab hinnata.