Tööleidmine

Õppeaine: Sotsiaalained
Kokkuvõte: Õpilased analüüsivad noore Moslemi tüdruku ja tema tööleidmisega seonduvaid probleeme, et arutleda riigi töötuspoliitika üle. Õpilased peavad leidma infot ja seda kontekstualiseerima arvestades usklikke erinevusi.
Kestus: Kestus on 45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased tutvuvad tööõiguste, töötustoetuste süsteemi ning vähemusõigustega oma riigis.
  • Õpilased harjutavad infootsimise oskuseid.
  • Õpilased harjutavad argumenteerimise ja ümberlükkamise oskuseid.
Ettevalmistus:

Õpilastel peaks olema juurdepääs internetile.

Kirjeldus:
  1. Õpetaja jaotab õpilased nelja grupp. Igale grupile määratakse pool (jah, ei). Õpetaja tutvustab õpilastele juhtumit (vaata lisad). Õpilastele määratakse kirjalikud ülesanded. Ülesannete eesmärk on süvendada õpilaste arusaama töötusega seonduvate toetuste kohta riigis.

Küsimused õpilastele:

– Millistel alustel saab töötu riigilt toetust?

– Kui kaua on võimalik töötul saada riigilt toetust?

– Mida peab inimene tegema, et saada töötu abiraha?

– Kas juhtumis käsitletud inimene peaks saama töötu abiraha? (Õpilased peavad vastama küsimusele lähtuvalt neile määratud positsioonile.) Õpilased peaksid mõtlema välja võimalikult palju põhjuseid ja neid seletama

2. Pärast küsimustele vastamist korraldab õpetaja avaliku väitluse, kus jaatavad õpilased ja eitavad õpilased esitavad vaheldumisi oma argumente. Jaatav kõneleja esitab oma argumendid, eitav kõneleja üritab need ümber lükata ja seejärel esitab enda omad, see süsteem peaks kestma nii kaua kuni kõik õpilased on sõna saanud, kuni peamised ideed on kaetud või kuni tunnilõpuni aega on.

Hindamine:

Kirjalikud vastused küsimustele annavad õpetajale aimdust, kui palju õpilased on tunniteema kohta informatsiooni omandanud. Vastuseid võib ka hinnata.

Lisad:

Fatima Aziz on noor pühendunud moslem, kes on sündinud ja kasvanud Eestis, moslemi perekonnas, mis on siin elanud viimased 40 aastat. Perekond on sügavalt usklik. Peres on kuus last ning nende majanduslik olukord ei ole kiita. Pere liikmed ei ole kordagi lähikonnas tekitanud mingisuguseidki probleeme. Fatima on lõpetanud üheksanda klassi, tal puuduvad spetsiifilised oskused ning ta pole õppinud mingit kindlalt kutset. Fatima on võtnud ennast Töötukassas arvele, et leida töökoht. Töötukassa on pakkunud talle paar lihttööd, näiteks ettekandja, stjuardess ja poemüüja. Need on tööd, millega Fatima saaks hakkama.

Fatima on aga kõik need töökohad ära öelnud, sest need nõuavad vormirõivastust ning ükski nendest töökohtadest ei luba tal kanda religioosseid sümboleid tööajal. Fatima usub, et selleks, et olla hea moslem, peab ta alati kandma enda ususümboleid. Samuti usub ta, et nende kandmine on osa tema usuvabadusest ning just usuvabaduse piiramise tõttu on ta need töökohad ära öelnud.

Fatima on soovib saada töötutoetust, mida jagatakse inimestele, kes ei leia tööd. Tavaliselt makstakse töötutoetust inimestele, kes on õppinud oskuse, mida parasjagu ei vajata, näiteks bussijuhid olukorras, kus rohkem bussijuhte ei ole tarvis. Fatima jaoks on töökohad olemas, kuid ta võta neid vastu, sest tema meelest piiravad need tema usuvabadust kanda usklikke sümboleid. Kas Töötukassa peaks maksma Fatimale töötutoetust?