Seksuaalvähemused

Õppeaine: Sotsiaalained
Kokkuvõte: Õpilased osalevad rollimängus, esindades poliitikuid LGBT-õigustega seondavas debatis.
Kestus: Kestus on 90 minutit (2x45 minutit)
Eesmärgid:
 • Õpilased õpivad LGBT-õiguste ning tervishoiuteenuste kohta oma riigis.
 • Õpilased tutvuvad poliitiliste protsessidega.
Ettevalmistus:

Õpilastega jagatakse käsilehed (vt lisad). Info võib edasi anda ka suuliselt.

Soovitatav on, et õpilastel on juurdepääs internetile.

Õpetaja peaks teadma, kui palju kohti igal erakonnal parlamendis on.

Kirjeldus:

1.Õpetaja selgitab klassile, et rollimängus ei esinda keegi enda isiklikku seisukohta ning õpilastel tuleb olla võimalikult veenev selles rollis, kes talle määratakse.

Õpetaja määrab õpilastele rollid:

 • Haigekassa esindaja
 • Võrdõiguslikkuse volinik
 • Erakondade esindajad

Täpne arv õpilasi, kes mingit rolli esindab võib varieeruda vastavalt õpilaste arvule ning erakondade arvule, mis antud ajahetkel parlamendis esindatud on.

Õpetaja tutvustab õpilastele sündmustiku, jagades laiali käsilehed, näidates seda ekraanilt või ette lugedes.

2. Õpilased saavad vastavalt enda rollile ülesanded. Esimene ülesanne on kirjalik ülesanne ning vastata tuleb järgmistele küsimustele:

 • Mil viisil maksab Haigekassa meditsiiniteenuste eest?
 • Nimeta 5 protseduuri, mida Haigekassa toetab?
 • Milline on Sinu erakonna poliitiline seisukoht LGBT-õiguste osas?
 • Milline Sinu seisukoht – kas Haigekasse peaks katma antud protseduuri kulud või mitte? Miks?

3. Õpilased peavad oma mõtteid esitlema.

 • Tutvusta oma erakonna arvamust teistele (kuni 2-minutiline kõne).
 • Toimub hääletus, kas Haigekassa peaks maksma antud operatsiooni eest. Igal erakonnal on nii palju hääli, kui palju neil reaalselt erakonnas hääli on.
Hindamine:

Õpilaste arusaama saab hinnata küsimuste kirjalike vastuste järgi.

Lisad:

Ajaleheartikkel:

Haigekassa on keeldunud katma erakliinikus läbi viidud operatsiooni kulusid. Tegemist on soovahetusoperatsiooniga. Võrdõiguslikkuse voliniku sõnul ei ole Haigekassal õigust keelduda operatsioonide kompenseerimisest inimestele, kes muudavad oma sugu, kui sarnased operatsioonid kompenseeritakse inimestele, kes ei muuda oma sugu. Võrdõiguslikkuse voliniku meelest on tegu soopõhise diskrimineerimisega. Erakliinik viis läbi soovahetusoperatsiooni inimesele, kes tahtis füüsiliselt olla mees. See inimene oli juriidiliselt juba mees, see tähendab, et tema passis oli sooks märgitud mees. Sellel inimesel puudus primaarne sooline tunnus – peenis. Rekonstrueeriva operatsiooni kaudu anti mehele peenis. Erakliinik esitas Haigekassale arve, Haigekassa keeldus kulusid katmast.

Erakliinik väidab, et Haigekassal puudub õigus mitte toetada, sest kui bioloogiliselt mehena sündinud inimene sünnib ilma peeniseta või olukorras, kus peenis vajab korrektuure, siis sellisel juhul katab Haigekassa operatsiooni kulud. Seetõttu on erakliinik ka Haigekassa poole pöördunud. On tõestatud, et kui inimese sotsiaalne sugu (kuidas inimene end ise identifitseerib) ei ole vastav inimese bioloogilise sooga (sooline anatoomia), võib inimesel esineda mitmeid raskeid probleeme, nt enesetapukatsed. Soovahetusoperatsioonid ei ole fundamentaalselt keerulised või eluohtlikud ning neid viiakse sageli edukalt läbi üle terve maailma. Nii võrdõiguslikkuse volinik kui ka Euroopa Kohus on leidnud, et kui inimest koheldakse halvemini sellepärast, et ta on transseksuaalne, siis on tegemis soopõhise diskrimineerimisega. Võrdõiguslikkuse volinik on teinud Haigekassale ja Sotsiaalministeeriumile ettepaneku, et antud inimese kulud kaetakse ning tulevikus kaoksid erisused transseksuaalsete inimeste kättesaadavuses tervishoiule.