Puberteet – muutuste aeg

Õppeaine: Sotsiaalained
Kokkuvõte: Õpilased arutavad puberteedi ajal toimuvaid muutuseid. Õpilased üritavad leida argumente, miks teismeiga on hea aeg ning põhjuseid miks see ei ole kõige parem eluetapp. Õpilased töötavad gruppides, et dramatiseerida ühte muutust, mis puberteedi ajal aset leiab.
Kestus: Kestus on 2x45 minutit.
Eesmärgid:
 1. Õpilased on võimelised seletama teismelisena toimuvad muutuseid.
 2. Õpilased arendavad argumentatsiooni ja ümberlükke oskuseid.
Ettevalmistus:

Õpetaja valmistab ette klassiruumi niiviisi, et klassis oleks piisavalt avatud ruumi, et jagada õpilased kaheks reaks, mis on nägudega üksteise suunas.

Õpetaja paneb valmis vajalikud õpikud ja käsilehed.

Kirjeldus:

1.Õpetaja teatab õpilastele teema ning tunni eesmärgid ja defineerib puberteedi kui aja, mil inimene saab suguküpseks ning erinevad muud füüsilised ja emotsionaalsed muutused toimuvad.

2. Õpetaja seletab väitlusmeetodit “Jah, aga”:

 • Jaga klass kaheks: grupp A ja grupp B.
 • Palu õpilastel võtta nende gruppide järgi kahte ritta, mis on näoga üksteise suunas.
 • Loosi, kumb grupp alustab.
 • Ütle õpilaste üks argument, millele mõlemad grupid peavad vastuargumendi leidma.
 • Alustava gruppi reast esimene õpilane hakkab argumenti ümber lükkama. Ta kordab esmalt üle algse argumendi ning seejärel lisab ümberlükke alustades seda väljendiga “Jah, aga”.
 • Seejärel peab järgneva grupi esindaja ütlema omakorda ümberlükke eelmisena kõnelenud õpilase argumendile.
 • Mäng lõpeb, kui kõik õpilased on saanud öelda ühe argumendi.

3. Õpetaja jaotab õpilased neljastesse gruppidesse. Õpetaja seletab, et nad hakkavad tööle väikestes gruppides, et leida järgnevad informatsiooni puberteedi kohta:

 • Mis vanuses see toimub?
 • Millised füüsilised muutused leiavad aset tüdrukutel?
 • Millised füüsilised muutused leiavad aset poistel?
 • Miks sellised muutused toimuvad?
 • Millised emotsionaalsed muutused puberteedi ajal aset leiavad ja miks?
 • Milliste hormoonide mõjul muutused toimuvad?

4. Õpetaja palub igal grupil ette valmistada väikese sketši, mis kujutaks ühte või mitut muutust, mille kohta nad on infot otsinud ning seda, kuidas noored sellised vanuses ennast tunnevad. Sketšid peaksid puudutama nii füüsilisi kui emotsionaalseid muutuseid. Näiteks:

 • Kuidas tunneb klassi kõige väiksem poiss olukorras, kus tema klassivennad kiirelt kasvavad ning täiskasvanumaks muutuvad?
 • Mida teha olukorras, kus Sind tabab suur aknehoog enne esimest kohtingut?

Järgmise tunni ajal saab iga grupp enda etteaste esitada. Õpilased võivad kasutada visuaalseid abivahendeid, näiteks graafikuid, et informatsiooni paremini edasi anda.

Hindamine:

Õpetaja kontrollib õpilaste omandatud teadmisi arutledes järgmiste küsimuste üle:

 • Milline on kõige keerukam osa puberteedi läbi elamisel?
 • Milline on positiivsem osa füüsiliselt täiskasvanu ikka jõudmisel?