Pluralism

Õppeaine: Sotsiaalained
Kokkuvõte: Õpilased kasutavad turncoat-väitlust, et mõista pluralismi kontseptsiooni.
Kestus: Kestus on umbes 45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased teavad peamisi tunnuseid pluralismi kontseptsiooni kohta. Õpilased kujundavad enda arvamuse õpetaja antud teemal.
  • Õpilased tutvuvad turncoat-väitlusega. Õpilased arendavad kriitilist mõtlemist ja loogilist analüüsi väitluse kaudu.
Ettevalmistus:

Õpetaja valmistab ette esitluse pluralismi kohta.

Õpetaja annab vajadusel ülevaate argumendi ülesehituse kohta.

Õpetaja valmistab ette väited, mis puudutavad erinevaid seisukohta pluralismi kohta.

Kirjeldus:
  1. Õpetaja annab ülevaate pluralismi kohta. Õpetaja esitab õpilastele väiteid erinevate eelistuste kohta mingisuguste gruppide osas (nt kassid on paremad kui koerad, vasakukäelised inimesed on paremad kui paremakäelised inimesed jne).
  2. Kõik õpilased valmistavad viie minuti jooksul antud väite poolt argumente. Järgmise viie minuti jooksul valmistavad õpilased argumente väite vastu. Seejärel on õpilastel viis minutit, et teha järeldusi poolt- ja vastuargumentide osas, mis tasakaalustaks mõlemat poolt.
  3. Moodustatakse neljaliikmelised grupid. Õpilased esitavad üksteisele enda argumente, et valida välja see, kellel olid kõige paremad argumendid teema tasakaalustamist või mõlema poolega arvestamist silmas pidades.
Hindamine:

Õpetaja teeb hääletuse, et selgitada välja, kellel (millised grupil) olid kõige paremad argumendid. Võitvale grupile võib anda positiivse hinde.