Peresuhted, lahutus

Õppeaine: Sotsiaalained
Kokkuvõte: Tunniteemaks on lahutus. Õpilased teevad ajurünnaku ja arutlevad erinevate abielu situatsioonide üle ning kasutavad foorumväitluse meetodit, et küsimust laiemalt lahata.
Kestus: Kestus on 45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased analüüsivad seda, kas lahutus on kõige parem lahendus purunenud abielus.
  • Õpilased arendavad foorumväitluse käigus argumenteerimis- ja analüüsioskusi.
Ettevalmistus:

Õpilased peavad teadma foorumväitluse reegleid. Õpilased teavad De Bono mõttemütse (kuue mõttemütsi meetod) (http://lepo.it.da.ut.ee/~lehti/6mytsi/kuue_mttemtsi_meetod.html).

Eelmistes tundides peaksid õpilased olema lugenud ja vaadanud erinevaid videoid lahutuse teemal.

Õpetaja valmistab ette järgnevad asjad: paberilipikud, kus on erinevate perekonna situatsioonide kirjeldused igale õpilasele ringis, reflektsioonilehed, paber ja pastakad ajurünnaku jaoks.

Kirjeldus:

1.Õpilased istuvad ringis. Igaüks saab paberi, kus on peal üks perekonna situatsioon. Õpilased loevad vaikselt neile antud kirjeldusi ning igaüks ütleb kas kollane või must vastavalt olukorrale, mis neile anti. Õpetaja märgib ära selle, kui erinevad võivad inimesed, nende elud ja perekonnad olla ning kuidas igaüks peab siiski käima koolis, tööl ning õppima, töötama ja elu nautima ükskõik, milline olukord võib tema peres parasjagu olla.

2. Õpilased jaotatakse kahte gruppi ning nad peavad tegema ajurünnaku selle kohta, mida inimesed teevad raskes perekondlikus olukorras, näiteks kui abielu on jooksmas karile. Üks inimene grupist presenteerib klassile nende arutelu tulemused.

Järgnevalt arutlevad grupid seda, kuidas sellised olukorrad mõjuvad ümbritsevatele inimestele. Uus inimene grupist kannab klassile ette arutelu tulemused.

3. Foorumväitlus

Väitluse teema: “Lahutus on katkises abielus kõige parem lahendus”

Kahele võistkonnale antakse nende väitluspool (jaatus või eitus) ning kõnelemisjärjekord.

Jaatav kõne (5 minutit). Kõneleja toob argumente teemas sõnastatud väite toetuseks.

Ristküsitlus (2-3 minutit). Klassipoolsed küsimused kõnelejale.

Eitav kõne (5 minutit). Kõneleja toob argumente teemas sõnastatud väite ümber lükkamiseks.

Ristküsitlus (2-3 minutit). Klassipoolsed küsimused kõnelejale.

Üldine arutelu (2-3 minutit).

Jaatav kõne (2 minutit)

Eitav kõne (2 minutit)

Klass hääletab väitlusele tuginedes selle üle, kas lahutus on kõige parem lahendus.

4. Õpilastele antakse reflektsioonilehed küsimustega:

Miks läks hästi?

See ei töötanud!

Ideed järgmiseks korraks…

Õpilased annavad tunni lõpus lehed õpetajale täidetult tagasi.

Hindamine:

Väitluses osalejad saavad hinde. Aktiivseid õpilasi premeeritakse (näiteks lisapunktid järgmiseks arvestuseks või tunnihinne).