Ole teadlik, mitte sõltuv!

Õppeaine: Sotsiaalained
Kokkuvõte: Õpilased mõtlevad välja erinevaid konstruktiivseid lahenduskäike riskiolukordades: suitsetamine/alkoholi liigtarbimine/narkootikumid ning analüüsivad nendesse sattumise põhjuseid.
Kestus: Kestus on 45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased toovad näiteid sõltuvusainete tarbimise peamistest põhjustest teismeliste hulgas.
  • Õpilased argumenteerivad ning otsivad ka teiste argumentides nõrku kohti.
  • Õpilased arendavad veenmisoskuseid.
Ettevalmistus:

Õpetaja valmistab narkootikumide teemal esitluse. See hõlmab narkootikumide olemust, mõjusid, riske.

Kirjeldus:
  1. Õpetaja joonistab lisades näidatud skeemi tahvlile. Õpilased peavad mõtlema välja kõik võimalikud detailid, mis antud sõnadega seostuvad. Õpetaja lisab need skeemile ning tutvustab tunni teemat – põhjused, mille tõttu mõned inimesed tarbivad narkootikume.
  2. Õpetaja annab õpilastele narkootikumide kohta taustinfot, keskendudes sellele, miks ennetustöö on narkootikumide tarbimise probleemi juures eriti oluline.
  3. Õpetaja moodustab nelja või viie liikmelised grupid. Iga grupp peab mõtlema välja kolm kõige olulisemat põhjust, miks nende meelest inimesed tarbivad narkootikume. Õpilased peavad jõudma ühisele arvamusele ning seejärel määravad nad enda seast ühe esindaja, kes nende põhjused hiljem klassile ette kannab. Õpilased teevad märkmeid erinevate gruppide ideede kohta. (Võimalikud vastused on informatsiooni puudus, uudishimu, vanemlike eeskujude puudumine, perekondlikud probleemid, sõprade surve, kooliga seonduvad probleemid.)
  4. Igale grupile antakse laused (vaata lisad), mida nad peavad täitma. Grupiesindaja tutvustab klassile nende töö tulemusi. Õpetaja hindab ideede originaalsust, esindaja esitlusviisi ning ideede võimet veenda teisi. Teised grupid võivad küsida küsimusi lahenduste efektiivsuse kohta.
Hindamine:

Õpetaja hindab õpilaste ideid ja argumente vastavalt õpilaste varasematele oskustele ja tulemustele.

Lisad:

GRUPP 1:

Paljud noored inimesed hakkavad suitsetama, sest nende vanemad suitsetavad. Nähes vanemaid seda tegemas, tundub see noorte jaoks normaalsem ja tavalisem.

Kui me ei taha olla nagu nemad, siis on mitmeid lahendusi, mida rakendada. Näiteks:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

GRUPP 2:

Paljud teismelised hakkavad tarbima alkoholi või suitsetama, sest see on see viis, kuidas sõprade aega veeta.

Siin on viisid, kuidas sõpradega lõbusalt aega veeta ilma, et peaks suitsetama või alkoholi tarbima:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

GRUPP 3:

Väga sageli on just sinu sõber see, kes veenab sind, et midagi halba ei juhtu, kui sa suitsetad ning kui sa seda ei tee, siis kõik ülejäänud peavad sind argpüksiks. Tegelikult aga ei ole selline inimene sinu sõber.

Tõelised sõbrad käituvad järgmiselt:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

GRUPP 4:

Uudishimu on tavapärane nähtus, mille tõttu soovitakse kogeda midagi uut. Uudishimu on positiivne, selle kaudu avastame maailma, õpime uusi asju. Osad meist on aga uudishimulikud sigarettide, alkoholi ja narkootikumide osas.

Siin on mõned head asjad, mida võiksime teha uudishimu tõttu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

GRUPP 5:

Sageli võivad probleemid elus viia inimesed sõltuvusainete juurde. Õpilaste jaoks võivad sellised probleemid olla:

Halvad õppetulemused

Aines läbikukkumine

Purunenud sõprus jne

Siin on viisid, kuidas selliste probleemidega tegeleda:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….