Neljas võim

Õppeaine: Sotsiaalained
Kokkuvõte: Õpilased kasutavad sokraatiline meetodit, et paremini mõista ajakirjanduse rolli tänapäeva ühiskonnas.
Kestus: Kestus on umbes 45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased teavad ajakirjanduse rolli ja olulisust meie ühiskonnas. Õpilased küsitlevad erinevaid seisukohti ja ideid, mis on kaasõpilaste ja õpetaja poolt esitatud.
  • Õpilased õpivad kasutama sokraatiline meetodit. Õpilased õpivad esitama kriitilisi küsimusi ja analüüsima selle kaudu sisulist materjali.
Ettevalmistus:
  • Õpetaja valmistab ette esitluse ajakirjanduse kohta meie ühiskonnas.
  • Õpetaja on selgitanud õpilastele, milline on argumenteeritud seisukohta ja milline on mitteargumenteeritud seisukoht ning kuidas koostada argumenti.
  • Õpetaja valmistab ette väited, mis puudutavad avalikku arvamust.
Kirjeldus:
  1. Õpetaja annab ülevaate ajakirjanduse ja meedia olulisusest ühiskonnas. Õpetaja presenteerib õpilastele loogiliselt seletatud seisukoha mingis küsimuses (nt miks valida poliitikuid, kes toetavad keskkonnateadlikke ja keskkonda kaitsvaid poliitikaid). Seejärel presenteerib õpetaja seisukoha, mis on vähem loogiliselt põhjendatud (nt miks usaldada poliitikuid, kellel on habe). Õpetaja on võimalik ka asendada õpilasega, kes on eelnevalt seisukohtade seletused ette valmistanud.
  2. Õpilased võtavad endale ajakirjaniku rolli ning valmistavad kaheksa minuti jooksul ette küsimusi, mille kaudu üritada õpetaja esitatud seisukohti kõigutada. Õpilased peaksid küsimusi koostades lähtuma lisas viidatud materjalidest.
  3. Õpilased esitavad õpetajale küsimused, õpetaja üritab seisukohti kaitsta. Tunni lõpus analüüsivad õpilased küsimuste ning õpetaja antud vastuste põhjendatust alguses gruppides ning seejärel üle klassi koos õpetajaga.
Hindamine:

Õpetajad hääletavad parima küsitud küsimuse poolt, kriteeriumiks võib olla ka küsimus, millele oli õpetajal (või õpilases, kes seisukohti esitas) kõige keerulisem vastata. Parim küsimus võib saada positiivse hinde või võib seda lihtsalt välja tuua, kui head eeskuju sellest, kuidas küsida efektiivseid küsimusi.

Lisad:

Hea materjal küsimuste küsimise kaardi kohta on leitav raamatust “Thinker’s Guide to the Art of Socratic Questioning” (Dr. Richard Paul ja Dr. Linda Elder).