Napoleon ja tema aeg

Õppeaine: Ajalugu
Kokkuvõte: Õpilased käituvad kui uurivad ajakirjanikud, kirjutades artiklit Napoleoni kohta. Õpilased püüavad mõista seoseid Napoleoni iseloomu ja tegude vahel.
Kestus: Kestus on 2x45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased teavad peamisi fakte Napoleoni iseloomu, elu ja poliitikate kohta.
  • Õpilased hindavad ja analüüsivad Napoleoni iseloomujooni ning tema otsuseid.
Ettevalmistus:

Õpilased on õppinud Napoleoni elu ja välispoliitika kohta.

Igal grupil peaks olema juurdepääs arvutile.

Kirjeldus:
  1. Õpilased jaotatakse gruppidesse. Iga grupp peab kirjutama ajaleheartikli Napoleoni kohta. Õpilased võivad valida, kas nad soovivad kirjutada Napoleoni elu ja suhete kohta, tema sõdade ja teiste poliitikate kohta sõltuvalt sellest, mida on varem tunnis arutatud. Artikkel võib olla intervjuu, arvamuslugu, uudisartikkel jne. Artikkel peaks olema illustreeritud ja toimetatud nagu tõeline ajaleheartikkel.
  2. Kõik grupid valivad endi hulgast ühe, kes esindavad nende “ajalehte” Napoleoni pressikonverentsil. Õpetaja võtab Napoleoni rolli ning vastab õpilaste küsimustele.
  3. Kõik grupid presenteerivad oma artikleid. Artiklid köetakse kokku ning neist moodustub ajaleht Napoleoni kohta.
Hindamine:

Õpetaja hindab artikleid nende ajaloolise täpsuse ja stiili järgi.