Militarism ja patsifism

Õppeaine: Sotsiaalained
Kokkuvõte: Õpilased üritavad mõista militarismi ja patsifismi kontseptsioone, kasutades pilte ja postreid. Lisaks sellele käsitletakse konkreetseid tänapäeva konflikte vaadates pilte ja inimeste biograafiaid.
Kestus: Kestus on umbes 45 minutit. utes.
Eesmärgid:
  • Õpilased õpivad tundma peamisi militarismi ja patsifismi tunnuseid. Õpilased kujundavad enda arvamuse tänapäeva konfliktide kohta.
  • Õpilased kasutavad pilte ja visuaalseid materjale, et väljendada mingisuguseid probleeme või arvamusi. Seeläbi arendavad õpilased kriitilise mõtlemise ja loogilise analüüsi oskusi.
Ettevalmistus:

Õpetaja valmistab ette piltidega presentatsiooni (vaata lisad).

Õpetaja valmistab ette väited, mis puudutavad sõda ja rahu tänapäeva maailmas.

Kirjeldus:
  1. Õpilasted jaotatakse nelja gruppi ning neile näidatakse presentatsiooni. Õpilaste ülesandeks on panna iga perioodi postrile pealkiri. Õpetaja annab õpilastele paar minutit aega mõelda. Kõigil gruppidel palutakse tutvustada oma pealkirju ja seleta nende tausta.
  2. Kahele esimesele grupile antakse ülesandeks otsida postreid ja olulisi pilte või fotosid tänapäeva konfliktide või sõdade kohta. Õpilased peavad analüüsima, kuidas on konflikti või sõda nendel piltidel kujutatud.
    Kahele ülejäänud grupile antakse väljavõtted või lühikesed osad sõjas osalenud tuntud inimeste biograafiatest. Õpilaste ülesanne on analüüsida seda, kuidas nende biograafiate kaudu on sõda kujutatud.
  3. Kõik grupid esitlevad enda grupitöö tulemusi. Õpilased teistest gruppidest võivad küsida küsimusi ning õpetaja modereerib diskussiooni.
Hindamine:

Õpetaja teeb klassis hääletuse selle üle, milline grupp mõtles polstritele kõige parema pealkirja. Võitvale grupile võib anda positiivse hinde.

Lisad:

Presentatsiooni slaidid