Maailma kultuurid, keskendudes Hiinale

Õppeaine: Sotsiaalained
Kokkuvõte: Õpilased õpivad Mao reformide kohta Hiinas, vaadates dokumentaalfilmi, tehes märkmeid ning leides olulise informatsiooni, mida õpilased on võimelised hiljem klassile esitama.
Kestus: Kestus on umbes 90 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased õpivad Mao reformide kohta Hiinas.
  • Õpilased arendavad märkmete tegemise oskust, argumentide koostamist ning nende esitamist.
Ettevalmistus:

Õpetaja valmistab ette ülevaate ja visuaalsed materjalid Mao reformide kohta Hiinas.

Õpetaja paneb valmis dokumentaalfilmi “Declassified Chairman Mao”.

Õpetaja valmistab ette märkmepaberid, millel on argumendi struktuur, et õpilased teeksid märkmeid ja kirjutaksid need koheselt argumentidena üles.

Õpetaja on mõelnud välja sissejuhatavad küsimused ning on valmis diskussiooni modereerima.

Kirjeldus:
  1. Õpetaja annab ülevaate Mao’ suurest hüppest ja kultuurirevolutsioonist. Õpetaja näitab õpilastele dokumentaalfilmi. Ajaloolased ja poliitikud räägivad filmis Mao poliitilistest reformidest ning üritavad kirjeldada tema iseloomu ja poliitikaid. Õpilased teevad filmi vaatamise ajal märkmeid. Õpilased peaksid märkima üles erinevaid arvamusi Mao iseloomu ja poliitikate kohta.
  2. Õpetaja tekitab klassis arutelu, mis käsitleb Mao võimu erinevaid tahke. Filmis esitletud erinevad nägemused peaksid olema puudutatud. Õpilased saavad jagada filmi ajal tehtud märkmeid ning oma arvamusi. Õpetaja teeb järeldused õpilaste arvamuste ja Mao reformide mõju kohta Hiinas ja terves maailmas.
Hindamine:

Õpetaja võib hinnata õpilaste üleskirjutatud argumente. Aktiivne osalemine arutelus peaks olema positiivselt hinnatud.