Loomad

Õppeaine: Keel klassi
Kokkuvõte: Õpilased arutavad grupis jahipidamise ja karusnahakasvatuse üle. Ajurünnakut ja foorumväitlust kasutatakse teemal “Metsloomade tapmine karusnaha jaoks ei ole humaanne”.
Kestus: Kestus on 45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased teavad asjakohast sõnavara ning harjutavad tuleviku ajavormide kasutavast.
  • Õpilased harjutavad probleemi püstitamist, lahenduste leidmist ja tagajärgede analüüsimist.
Ettevalmistus:

Õpetaja paneb vajadusel valmis õpikud ja käsilehed.

Õpilastele võib anda eelnevaks koduseks ülesandeks valmistada ette jaatavaid ja eitavaid argumente

Kirjeldus:
  • Õpetaja kuulutab välja teema ning tunnieesmärgid. Õpetaja selgitab peamisi aruteluküsimusi: mis on humaanne, miks on lubatud jahipidamine, kas ja millised õigused on loomadel?
  • Õpetaja modereerib õpilaste ajarünnakut – kõik ideed, nii poolt kui vastu, kirjutatakse tahvli peale. Ajurünnaku tulemusel peaks olema vähemalt 4-5 teemat jaatavat ning 4-5 teemat eitavat väidet.
  • Õpilased jagunevad paaridesse ning igale paarile määratakse ettevalmistamiseks kas jaatav või eitav pool. Õpilased peaksid tegema vähemalt kolm argumenti.
  • Õpetaja valib esimese jaatava paari, kes presenteerib ühe oma argumentidest klassile. Seejärel valib õpetaja eitava paari, kes peaks jaatavale argumendile vastama ning esitama enda argumendi. Sama jätkub, kuni kõik erinevad argumendid on klassis esitatud.
Hindamine:

Õpetaja analüüsib väitlust ning tagasisidet õpilaste toodud argumentidele ja ümberlüketele. Õpilased võivad üle vaadata peamised vaidluspunktid, mis klassis tekkisid. Klass võib valida parimad argumendid ja hääletada, milline paar tegi kõige paremat tööd.