Linnaelu, liiklus

Õppeaine: Keel klassi
Kokkuvõte: Õpilased valmistavad ette linnavolikogu kohtumiseks, et arutada ummikumaksu kehtestamise plaani. Õpilased töötavad gruppides, et esindada erinevate huvigruppe ning analüüsida erinevaid vaateid.
Kestus: Kestus 45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased laiendavad oma sõnavara ning arendavad kuulamis- ja kõnelemisoskust.
  • Õpilased peavad eristama probleemi erinevaid külgi ja oskama neid analüüsida.
Ettevalmistus:

Õpetaja valmistab ette simulatsioonikirjeldusega käsilehed. Õpetaja jagab õpilased erinevatesse huvigruppidesse.

Kirjeldus:
  1. Õpetaja teatab tunniteema ja eesmärgid. Õpetaja seletab simulatsioonireegleid ning kirjeldab õpilastele olukorda, mille kohta simulatsioon on üles ehitatud.

    Sa elad oma riigi pealinnas. Pealinna elanike arv on viimastel aastatel järsult kasvanud ning kesklinna liiklus on muutnud aina hullemaks. Linnapea tahab tööpäevadel kehtestada autodele ummikumaksu. Linnas on hea ühistranspordi süsteem, kuid bussid jäävad sageli liiklusummikute tõttu hiljaks. On olemas ka rongisüsteem, kuid rongid on sageli eriti tipptundidel ülerahvastatud. Täna leiab aset avalik rahvakoosolek, et arutada linnapea plaani.

  2. Klass jaotatakse kahte võistkonda (A ja B), et valmistada ette enda argumendid plaani poolt ja vastu. Õpilased mõlemas võistkonnas jagatakse omakorda eraldi gruppidesse vastavalt neile määratud huvigrupile (linnapea, keskkonnakaitsjad, kohalikud ettevõtjad, kohalikud elanikud, turistid jne). Oluline on märkida, et mõlemas võistkonnas võib sama huvigrupp olla erineval seisukohal, kas olla plaani poolt või vastu (nt kohalikud elanikud). Võib näiteks ära jagada, et võistkond A on plaani poolt ja võistkond B on plaani vastu. Õpilased võivad võimalusel ettevalmistamisel kasutada internetti või muid vahendeid.
  3. Õpilased mõlemast võistkonnast esitavad oma argumendid vastavalt enda huvigrupi seisukohale.
  4. Õpilastel palutakse kirjutada jaatavad ning eitavad kõned plaani kohta, mida esitatakse järgmises tunnis. Teema on, et pealinnades tuleks kehtestada ummikumaks.
Hindamine:

Õpetaja analüüsib diskussiooni ning annab tagasisidet õpilaste poolt kasutatud argumentide kohta. Õpetaja võib korraldada klassis ka hääletuse selle kohta, kas ummikumaks tuleks kehtestada või mitte.