Kolmnurga pindala

Õppeaine: Loodusained
Kokkuvõte: Õpilased harjutavad kahte viisi, kuidas arvutada kolmnurga pindala. Õpilased rikastavad oma mõtlemist erilise koostöö kaudu, suheldes kaaslaste ja õpetajaga.
Kestus: Kestus on 45 minutit.
Eesmärgid:

Õpilased otsivad koostööd kaaslastega matemaatilistele probleemidele lahendusi.

Õpilased väitlevad, milline kolmnurga arvutamise meetod on kõige efektiivsem..

Ettevalmistus:

Õpetaja valmistab ette paberist väljalõigatud värvilised kolmnurgad.

Kirjeldus:
 1. Õpetaja tutvustab tunni peamist ülesannet: leida kolmnurga pindala, selle kuju muutes.
  Kõige esimese asjana, aga alustatakse ajurünnakuga. Õpetaja rõhutab, et oluline pole mitte ainult lahendus, vaid ka erinevad viisid, kuidas õpilased lahendusteni jõuavad. Õpilasi julgustatakse ideid jagama. Õpilastelt oodatakse erinevate kolmnurkade lõikumist ja kleepimist, et mõista, milline meetod kolmnurga pindala arvutamiseks on kõige loogilisem ja lihtsam just nende jaoks. Õpilased on oma valikutes vabad.
 2. Õpilased ja õpetaja jagavad oma ideid, tutvustades neid klassile ja kõik ideed pannakse hoolikalt tahvlile kirja. Õpetaja juhib diskussiooni küsides suunavaid ja arutelu arendavaid küsimusi. Õpetaja palun õpilastel jagada kuuldud meetodid kahte gruppi: need, mis muudavad kasutatud kolmnurga teiseks kujundiks, säilitades algse kolmnurga kuju ja need, mis loovad uue kujundi, duubeldades kolmnurga pindala.
 3. Dünaamiline grupiväitlus. Selle arutelu keskmeks on leida parim meetod kolmnurga pindala arvutamiseks.
  – Kõik grupid jagavad oma lahendust.
  – Õpilased valivad, millise grupi meetodiga nad tahaksid liituda.
  Kõik grupid esitavad oma argumendid ning proovivad ümber lükata teise grupi mõtteid. Lõpuks hääletavad õpilased parima meetodi.
Hindamine:

Hinnata võib seda, kui hästi suudavad õpilased leida kolmnurga pindala valitud meetodi abil.