II maailmasõda

Õppeaine: Ajalugu
Kokkuvõte: Õpilased kordavad iseseisvalt II maailmasõja materjali, võrreldes erinevate riikide olukordi Euroopas ja Aasias. Õpilased koostavad neile määratud riikide kohta gruppides esitlusi.
Kestus: Kestus on umbes 90 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased õpivad II maailmasõja mõjude kohta Aasia riikidele.
  • Õpilased arendavad grupitöö ja esitluste tegemise oskusi, samuti kiiret reageerimist küsimustele.
Ettevalmistus:

Õpetaja valmistab ette küsimused, et korrata II maailmasõja materjali peamiselt sõja tulemuste kohta.

Õpetaja valmistab ette ülevaate II maailmasõja mõjudest Aasta riikidele.

Õpetaja valmistab õpilaste esitluste jaoks ette struktuurilehe.

Kirjeldus:
  1. Õpetaja esitab õpilastele kordamise eesmärgil olulisi küsimusi II maailmasõja tulemuste kohta. Vastav materjal peaks olema eelmistel tundidel läbitud.
  2. Õpetaja seletab Aasia rolli II maailmasõjas ja Külma sõja ajal. Õpetaja jagab õpilased gruppidesse ning määrab igale grupile ühe Aasia ja ühe Euroopa riigi.
  3. Õpilastel on umbes 15 minutit aega, et uurida neile määratud kahe riigi kohta. Sellele järgnev grupiarutelu, mille jooksul grupis tekib üldine ülevaade riikide olukorrast II maailmasõjas ja Külma sõja ajal.
  4. Igal grupil on neli minutit aega, et teha esitlus, mis tutvustaks Euroopa ja Aasia riikide olukorda, nende sarnasusi ja erinevusi. Õpilased teevad teiste gruppide esitluste ajal märkmeid ning valmistavad ette küsimusi. Pärast esitlust esitavad õpilased grupile oma küsimused.
Hindamine:

Hindamisel tuleks silmas pidada aktiivset osavõttu, relevantsete küsimuste esitamist, võrdlusaluste väljatoomist ning esitluste struktuuri.