Genotsiid 20. sajandil

Õppeaine: Ajalugu
Kokkuvõte: Õpilased töötavad gruppides, et leida informatsiooni genotsiidi kohta 20. sajandil. Õpilased esitavad leitud info klassikaaslastele ning kasutavad näiteid, et tugevdada oma argumente.
Kestus: Kestus on 45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased õpivad tundma kolme peamist genotsiidi tunnust.
  • Õpilased arendavad oskust esitleda ning hinnata infot, mida nad internetist leiavad ning pakkuda oma väidete toetuseks näiteid.
Ettevalmistus:

Igal õpilastepaaril peaks olema ligipääs internetile. Alternatiivselt võib õpetaja ette valmistada neli artiklit, mida õpilastele informatsiooniks jagada.

Õpetaja valmistab tabeli, mida õpilastele jagada (vt lisadest).

Kirjeldus:
  1. Õpilastel palutakse kirjutada enda sõnadega genotsiidi definitsioon. Seejärel palub õpetaja otsida genotsiidi definitsiooni õpikust või internetist. Õpilastel enda kirjutatud ja leitud definitsioone võrreldakse.
  2. Õpilased jagatakse nelja gruppi. Kõigile gruppidele antakse tabel. Nende ülesanne on leida internetist infot ning seeläbi tabel täita. Igale grupile antakse üks näide, millel nemad keskenduksid ning mille kohta hiljem klassile ettekanne tehakse. Õpilased peavad ette valmistama 3-minutilise kõne genotsiidi kohta. Nad peavad katma ära kõik tabeliread. Ülejäänud klass täidab tabelit kasutades infot, mida teised grupid esitavad.
  3. Õpetaja korraldab õpilastega arutelu info kohta, mida nad varasemat leidsid. Miks genotsiid juhtus? Milline genotsiid on olnud kõige hirmsam? Mida teha, et vältida genotsiidi tulevikus?
Hindamine:

Õpetaja kontrollib seda, kui palju õpilased infot omandasid järgmisel tunnil.

Lisad:
Holocaust Armenian genocide Cambodian genocide Rwanda genocide
Cause
Oppressed group
Oppressor
Examples of oppression
Situation today