Festivalid ja pidustused

Õppeaine: Sotsiaalained
Kokkuvõte: Õpilased analüüsivad valentinipäeva tähendust foorumväitluse kaudu. Klass arutleb selle üle, kas valentinipäev peaks saama vähem tähelepanu.
Kestus: Kestus on 45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased arendavad infootsimise oskuseid, uurides ja lugedes lisamaterjali internetist.
  • Õpilased kordavad temaatilist sõnavara kasutades sõnu ja väljendeid foorumväitluses.
Ettevalmistus:

Õpetaja palub õpilastel lugeda valentinipäeva kohta erinevatest interneti allikatest (nt Wikipedia, cbn.com/st.valentine).

Iga õpilane valmistab ette kaks jaatavat ja kaks eitavat argumenti teemal “Valentinipäev peaks saama ühiskonnas vähem tähelepanu”.

 

Kirjeldus:

1.Õpetaja kuulutab välja teema, tunnieesmärgid ning seletab harjutuse käiku ja hindamispõhimõtteid. Valitakse välja kaks õpilast, kes hakkavad vastaspooltel väitlema, kolm õpilast määratakse kohtunikeks. Väitlejatele antakse mõned minutit ettevalmistuseks, samal ajal arutavad ülejäänud õpilased teemat koos õpetajaga ning valmistavad ette küsimused, mida väitluse jooksul esitada.

2. Foorumväitlus:

Jaatav kõne (3 minutit)

Klassipoolsed küsimused (3 minutit)

Eitav kõne (3 minutit)

Klassipoolsed küsimused (3 minutit)

Kohtunikud hindavad väitlust  ja kuuldud argumente.

Ülejäänud klass ning väitlejad avaldavad oma arvamusi antud teema kohta, õpetaja modereerib diskussiooni. Arutelu võib lähtuda ka väitluse jooksul küsitud küsimustest.

3. Õpetaja annab koduseks ülesandeks kirjutada lühike arvamuslugu antud teemal (umbes 90 sõna). Õpilased võivad alustada koduse tööga.

Hindamine:

Õpilased, kes osalesid väitluses ja kohtunitöös saavad hinde tulenevalt nende argumentide kvaliteedist ning esitusest.

Õpetaja hindab ka arvamuslugusid.