Euroopa Parlament

Õppeaine: Sotsiaalained
Kokkuvõte: Õpilased õpivad tundma Euroopa Parlamenti ja selle tööprotsessi minisimulatsioonis osalemise kaudu.
Kestus: Kestus on umbes 2x45 minutit.
Eesmärgid:
 • Õpilased õpivad tundma Euroopa Parlamendi põhilisi tunnuseid. Õpilased peavad kaitsma selle riigi vaateid, mida nad esindavad.
 • Õpilased arendavad avaliku esinemise ja argumenteerimise oskusi etteantud vaatepunkti kohta.
Ettevalmistus:
 • Õpetaja valmistab ette esitluse Euroopa Parlamendi kohta.
 • Õpetaja annab vajadusel ülevaate argumendi ülesehituse kohta.
 • Õpetaja valib välja simulatsiooni teema.
 • Õpetaja valib välja 10 erinevat riiki ning valmistab nende vaated simulatsiooni teemal (vaated peaksid olema erinevad, kuid neis peaks olema ka mingil määral ühisosa).
Kirjeldus:
 1. Õpetaja annab ülevaate Euroopa Parlamendi kohta. Õpetaja teatab simulatsiooni teema (nt millises suunas peaks Euroopa Liit liikuma Venemaale kehtestatud sanktsioonide osas).
 2. Õpilastele määratakse riik, mida nad peavad esindama. Õpilased jaotatakse kahe- või kolmeliikmelistesse gruppidesse ning neil on 15 minutit aega, et valmistada ette argumendid, mis vastavad selle riigi vaadetele, mida nad esindavad. Simulatsioonis ei kajastu parteilised eelistused, vaid riigi esindaja põhimõtted.
 3. Õpetaja modereerib (Euroopa Parlamendi presidendina) avatud debatti simulatsiooni teemal. Sellele järgneb 5-minutiline mitteformaalne lobitöö, mille jooksul üritavad õpilased teiste meelt muuta, et nad toetaksid nende vaateid.
 4. Pärast lobisessiooni toimub taas 10-minuti pikkune avatud debatt. Seejärel koostatakse parlamendi resolutsioon, mille osas riigid saavad gruppides nõustuda. Iga grupi resolutsioon pannakse hääletusele.
 5. Hääletus terve resolutsiooni osas.
Hindamine:

Õpetaja annab klassile tagasisidet simulatsiooni kulgemise kohta. Õpetaja toob välja erinevused Euroopa Parlamendi reaalse töö ja simulatsiooni vahel.