Determinant – harjutus

Õppeaine: Loodusained
Kokkuvõte: Õpilased harjutavad astakuga kolm determinandi väärtuse leidmist. Õpilased kasutavad argumenteeritud suulist eneseväljendust ning üritavad mõista argumendistruktuuri ja loogikat võrreldes erinevaid argumente.
Kestus: Kestus on umbes 45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased leiavad ja töötavad erinevate matemaatiliste andmetega ning kontekstualiseerivad neid.
  • Õpilased analüüsivad ja tõlgendavad probleemülesande matemaatilist sisu.
Ettevalmistus:

Õpilased jaotatakse kolme rühma:

  • Kolmnurga reegel
  • Sarruse reegel
  • Järelduste rühm (kolm õpilast ja õpetaja)
Kirjeldus:
  1. Õpetaja kontrollib, mida õpilased mäletavad determinandi väärtuse leidmise kohta.
  2. Õpetaja jagab kätte ülesanded. Kaks esimest rühma töötavad 15 minutit, et tuua välja selle meetodi eeliseid, mis nende rühmale määrati. Kolmandal rühmal alguses roll puudub. Iga rühm valib enda seast esindaja, kellel on viis minutit aega, et esitleda rühmatöö tulemusi. Esitlused peavad hõlmama ka vähemalt ühe ülesande lahenduskäiku. Kui mõlemad rühmad on oma ettekande lõpetanud, asub tööle kolmas rühm, kes toob välja ettekannete tugevused ja nõrkused ning vastavalt neile valib, kumb on parem meetod.
Hindamine:

Õpetaja võib positiivselt hinnata aktiivset osavõttu, ettekannete tegemist ja ülesannete korrektset lahendamist.