Armastus kirjanduses

Õppeaine: Keel klassi
Kokkuvõte: Õpilased loevad Shakespeare’i raamatut “Romeo ja Julia” ning väitlevad selle üle, miks armastusest nii palju raamatuid kirjutatakse. Seeläbi arendavad õpilased avaliku esinemise ja argumenteerimise oskuseid.
Kestus: Kestus on 45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased kasutavad raamatut “Romeo ja Julia”, et arutleda selle üle, miks on oluline oma tundeid väljendada.
  • Õpilased arendavad jaatava ja eitava positsiooni poolt argumenteerimist.
Ettevalmistus:

Õpetaja jagab klassi jaatavaks ja eitavaks grupiks. Õpilased peaksid olema varasemalt lugenud Shakespeare’i raamatut “Romeo ja Julia” ning oleks hea, kui klassiruumis oleks ka mõned eksemplarid.

Kirjeldus:

1.Õpetaja kirjutab tahvlile küsimuse: miks on oluline jagada enda isiklikku kogemust raamatu kirjutamise näol. Järgneb avatud arutelu selle üle, miks tunnevad kirjanikud vajadust oma kogemusi sellisel moel jagada ning millised on lugejate ootused raamatutele. Õpilastel on mõned minutit aega, et kirjutada üles antud teemal eelised ja puudused. Seejärel jagab õpetaja klassi kaheks võrdseks osaks.

2. Üks osa on jaatav pool ja teine osa on eitav pool. Õpetaja kirjutab tahvlile teema: kas see on hea, et armastusest kirjanduses nii sageli juttu on. Mõlemad pooled peavad mõtlema välja argumente, mis toetavad nende positsioone. Mõlemad grupid määravad kaks õpilast neid esindama.

3. Järgneb väitlus:

Jaatuse esimene kõne (5 minutit)

Ristküsitlus ja ettevalmistusaeg (5 minutit) – eitava pool saab küsida jaatava poole esimeselt kõnelejalt küsimusi

Eituse esimene kõne (5 minutit)

Ristküsitlus ja ettevalmistusaeg (5 minutit) – jaatav pool saab küsida eitava poole esimeselt kõnelejalt küsimusi

Jaatuse teine kõne (5 minutit) – teine kõneleja peaks selgelt ümber lükkama eelmise eituse kõne
Ristküsitlust ei toimu, eitusel on 3 minutit ettevalmistusaega.

Eituse teine kõne (5 minutit) – teine kõneleja peaks selgelt ümber lükkama eelmise jaatuse kõne

Hindamine:

Väitlusele järgnevalt peaks õpetaja kaasama ülejäänud õpilasi, et teha järeldusi. Väitlejaid tuleks hinnata argumentide ja ümberlükete selguse ja kvaliteedi järgi.