Antiikkultuur

Õppeaine: Ajalugu
Kokkuvõte: Õpilased uurivad erinevate antiikkultuuride leiukohti ning argumenteerivad teemadel, mis tekitavad ühiskonnas diskussiooni.
Kestus: Kestus on 45 minutit.
Eesmärgid:
  • Õpilased õpivad antiikkultuuride kohta.
  • Õpilased arendavad argumenteerimisoskust.
Ettevalmistus:

Õpetaja valmistab ette tabeli (vaata lisad).

Õpetaja paneb valmis lauamängu Dixit kaardid.

Kirjeldus:
  1. Viis või kuus Dixiti kaarti laotatakse lauale laiali ning õpilastel on ülesanne valida kaart, mis kõige rohkem nende jaoks seostub kultuuripärandiga. Kõik õpilased peavad seletama, miks nad just sellise kaardi valisid.
  2. Õpilased töötavad paarides. Õpetaja annab igale paarile tabeli, mille nad peavad täitma, otsides informatsiooni internetist.
  3. Õpetaja jagab klassi kaheks. Esimene pool klassist koostab argumente teemal: “Kas on õige, et mujalt pärinevad kultuuri artefakte hoitakse Euroopa muuseumites?” Teine pool klassist koostab argumente teemal: “Euroopa valitsused peaksid juhtima rohkem inimeste tähelepanu UNESCO kultuuripäranditele”. Õpilased esitavad oma argumente.
Hindamine:

Õpetaja kontrollib ja hindab õpilaste poolt täidetud tabeleid.

 

Lisad:

Table for part 1:

Discovery Locality Year Archaeologist’s name Three things I didn’t know
Ancient city Troy (Turkey)
1922 Howard Carter and Lord Carnarvon
1900 Arthur Evans
Queen´s tomb Puabi Ur (Iraq) 1934 Leonard Woolley