Ajalugu sai täis

Õppeaine: Ajalugu
Kokkuvõte: Õpilased kordavad eelmisel õppeaastal ajalootunnis õpitut ja otsustavad, milline ajalooline isik neile kõige rohkem meeldis. Tund võib olla õppeaasta viimane tund, mis annab võimaluse teha järeldusi ja võtta kokku aasta jooksul õpitut.
Kestus: Kestus on 45 minutit.
Eesmärgid:
 • Õpilased on võimelised arutama erinevate ajalooliste isikute üle, keda tundides on käsitletud.
 • Õpilased arendavad argumenteerimis- ja ümberlükkeoskuseid.
Ettevalmistus:

Õpetaja valmistab ette käsilehed, kus on kirjas isikud, kelle üle arutletakse.

Kirjeldus:
 1. Õpetaja tutvustab tunniteemat ning eesmärke ja annab kätte käsilehed. Õpilased töötavad paarides. Igale grupile antakse ajalooline isik, keda nad peavad kaitsma, et neid ei eemaldataks ajaloost (vt lisad). Õpilased valivad ühe isiku, kelle nende meelest võib ajaloost välja võtta. Õpilased koostavad vastavalt enda isikutele argumente, mis peavad põhinema infol, mida nad on aasta jooksul ajaloo tunnis õppinud.
 2. Iga paar esitleb neile määratud isikut ning argumente, mis toetavad tema jäämist ajalukku. Samuti esitab iga paar argumente ühe isiku vastu.
 3. Õpetaja korraldab hääletuse, et otsustada, millised isikud peaksid ajalukku jääma.
Hindamine:

Õpetaja saab kasutada antud harjutus, et  hinnata ise enda tööd ning seda, kui palju on õpilastel aasta jooksul õpitust meelde jäänud.

Lisad:

Ajalugu sai täis

Käsileht

Käes on 2012. aasta sügis ning ajaloo- ja haridusminister Kaak Paaviksoo (tegemist on fiktsiooniga, kokkulangevused reaalsete isikute või sündmustega on juhuslikud, täielik väljamõeldis, ega vasta tõele)  annab karmi käsu vähendada ajalugu 30%, sest õpikud on jäänud õpilaste jaoks liialt raskeks ja ajalugu tuleb koguaeg peale. Ajaloo- ja Haridusministeerium (AHM) on eesmärgiks seadnud populariseerida ajalugu noorte hulgas. „Kaua sa jõuad seda sama vana ajalugu lugeda – samad sündmused, samad näod?! Ajalugu on saanud lihtsalt täis!“ kommenteerib minister Paaviksoo meedias. Kõike seda saab AHMi ekspertide hinnangul teha ajaloo sisemiste ressursside arvelt.

Et protsess läbi viia võimalikult demokraatlikult, on Ajaloo- ja Haridusministeerium otsustanud anda ajaloolaste asemel sõna ajaloole endale. Ajamasina abil on kokku kutsunud 10 isikut, kelle koht ajaloos on küsimärgi all:

 • Napoleon
 • Caesar
 • Lembitu
 • Hitler,
 • Jeanne D’Arc,
 • Katariina II
 • Stalin,
 • Päts,
 • Kolumbus,
 • Rosa Parks

Kolm neist ei jõua aga enam kunagi oma aega – ka mitte õpikutesse – tagasi. AHMi kindel soov on 3 väheolulist isikut ajaloost kustutada.

1) Tee argument, miks sinu karakter peaks ajalukku jääma!?

2) Tee argument, miks üks või teine karakter peaks ajaloost kaduma!