Problemele minorităţilor sexuale

Subiect: Științe Sociale
Sumar: Elevii vor face un joc de rol reprezentând politicieni din ţară discutând drepturile persoanelor homosexuale/ LGBT.
Durata: Durata: 90 minute (2 x 45 min).
Obiective:
  • Elevii învaţă despre drepturile LGBT şi despre Ministerul Sănătăţii în ţara lor.
  • Elevii învaţă despre procesele şi pârghiile politice din ţara lor.
Pregătirea:

Elevilor li se va da un material tipărit (vezi notele adiţionale). Acest material poate fi ori prezentat cu un proiector ori citit cu voce tare, după cum doreşte profesorul sau după posibilităţile tehnice ale sălii de clasă.
Nu este nevoie dar este de preferat ca elevii să aibă acces la internet.
Nu este nevoie dar este de preferat ca profesorul să ştie câte locuri deţine fiecare partid în Parlament.

Descriere:

Partea 1: Profesorul le spune elevilor că vor juca un joc de rol, unde nu îşi vor exprima părerile dar li se va repartiza un rol şi fiecare dintre elevi va trebui să joace ca şi când elevul este exact acea persoană/grup al cărui rol i s-a atribuit.
Profesorul atribuie rolurile elevilor.
Rolurile sunt:
• Membrul/(ii) Ministerului Sănătăţii
• Comisia pentru egalitate şi echitate
• Membri ai fiecărui partid politic din ţară
Numărul specific de oameni în diferite roluri trebuie decis de către profesor în funcţie de:
a) câţi elevi are clasa, b) câte partide diferite are ţara în Parlament.
Profesorul dezvăluie scenariul. Acest lucru poate fi făcut prin distribuirea de materiale tipărite, lectura scenariului sau explicarea lui pe tablă.

Partea 2: Elevii primesc sarcinile bazate pe rolul primit. Prima parte sunt sarcini scrise care servesc drept bază pentru ca să
a) predăm elevilor informaţii despre sistemul de sănătate,
b) predăm elevilor date despre rolul lor,
c) ajutăm elevii să îşi pregătească prezentările orale.
Întrebări scrise:
În ce termeni/ măsură plăteşte Ministerul Sănătăţii pentru servicii medicale?
Numiti 5 proceduri pentru care plăteşte Ministerul Sănătăţii.
Care este poziţia generală a partidului vostru politic cu privire la LGBT?
Formulaţi poziţia voastră pe tema în discuţie – ar trebui ca Ministerul Sănătăţii să plătească costurile acestor proceduri sau nu? De ce?
Partea 3: A 2-a parte a sarcinii este prezentarea.
Prezentaţi părerea partidelor politice din care faceţi parte în faţa clasei (un discurs de maxim 2-minute) sau prezentaţi-le profesorului (scrieţi un discurs).
Supuneţi la vot dacă operaţiile de schimbare de sex ar trebui plătite de Ministerul Sănătăţii sau nu. Fiecare partid primeşte atâtea voturi câte au ei de fapt în parlament.

Evaluare:

Elevul ori spune discursul ori îl scrie ca temă, în funcţie de cum doreşte profesorul.

Note adiţionale:

Articol de ziar:
Ministerul Sănătăţii (MS de aici înainte) a refuzat să compenseze cheltuielile medicale cu o operaţie ce a fost făcută într-o clinică privată. Operaţia în discuţie este de schimbare de sex, operaţie în care o persoană care a fost înregistrată la starea civilă ca persoană de sex feminin a fost modificată fizic şi a devenit de sex masculin. Responsabilul naţional cu echitatea şi egalitatea în drepturi a afirmat că MS nu are dreptul de a respinge compensarea cheltuielilor de operaţie oamenilor care îşi schimbă sexul dacă aceste operaţii sunt compensate pentru oamenii care nu şi-au făcut schimbare de sex. Comisarul naţional de echitate a declarat că acesta este un caz de discriminare bazată pe sex. Clinica medicală privată a efectuat operaţia de schimbare de sex pe o persoană care voia să devină bărbat.
Persoana deja este bărbat din punct de vedere legal, adică paşaportul persoanei afirmă că persoana este bărbat. Persoana nu avea un semn caracteristic primar, adică penis. I s-a efectuat o operaţie de reconstrucţie pentru a crea un penis pentru această persoană. Clinica medicală privată a făcut operaţia şi a trimis factura la Ministerul Sănătăţii pentru decontare.
MS a refuzat să compenseze costurile operaţiei. Clinica medicală privată declară că MS nu are niciun drept să refuze compensarea, pentru că dacă un pacient biologic bărbat se naşte fără penis sau cu penis neregulat ce are nevoie de chirurgie reconstructivă MS va acoperi costurile operaţiei. Din cauza acestui fapt, clinica s-a îndreptat către MS. S-a demonstrat că dacă sexul unei persoane (aşa cum se identifică acea persoană) nu este acelaşi cu genul ei (anatomia sistemului reproductiv al unei persoane şi caracteristicile secundare ale sexului),
poate duce la probleme severe, cum ar fi încercări de suicid. Operaţiile de schimbare de sex nu sunt fundamental dificile sau pun în pericol viaţa şi sunt adesea făcute cu succes în întreaga lume. Atât comisarul naţional pe echitate şi egalitate cât şi Curtea Europeană au decis că dacă o persoană este tratată mai rău din cauza faptului că este trans-sexual, atunci este o formă de discriminare sexuală. Comisarul naţional pentru egalitate a propus MS şi ministrului Muncii şi Asistenţei sociale ca aceste costuri să fie compensate şi ca în viitor persoanele care au sex şi gen diferit să aibă acelaşi acces la servicii medicale ca şi persoanele care au acelaşi sex şi gen.