Pauville – analiză de caz

Subiect: Cross-secțiuni
Sumar: Clasa discută un caz ce afectează diferite părţi ale comunităţii locale. Elevilor li se dau poziţii pe care să le sprijine sau să le apere. Se ţine o dezbatere într-un ambient ca de întâlnire locală pentru a rezolva problema în chestiunea cazului discutat. Se dau mai multe teme şi etape de lucru în grup.
Durata: Durata: 180 minute (4x45 minute). Planul de lecţie poate fi modificat şi scurtat dacă aveţi mai puţin timp pentru implementarea lui.
Obiective:
  • Elevii dezvoltă abilităţile de a face brainstorming, prezentare orală şi verbală, argumentare, lucru în echipă şi vorbire în public/public speaking.
  • Elevii învaţă să ia în calcul diferite perspective cu care ei s-ar putea să nu fie obişnuiţi.
Pregătirea:

Profesorul are nevoie să pregătească copii pe hârtie cu privire la descrierea cazului.
Profesorul trebuie să pregătească o cameră video pentru a filma meciul de dezbatere.

Descriere:

Partea 1: Profesorul împarte clasa în grupuri şi dă fiecărui grup un acţionar. Profesorul le prezintă elevilor cazul pe care îl vor discuta. Elevilor li se spune să ţină o sesiune de brainstorming în cadrul grupului lor despre care să fie poziţia grupului lor în privinţa propunerii de a construi o staţiune de schi şi ce argumente îi ajută la susţinerea argumentării poziţiei lor. Grupul de jurnalişti este sfătuit să aducă în discuţie o gamă de întrebări pentru a ajuta la explicaţia afirmaţiilor sau la subminarea poziţiei acţionarilor. Moderatorul ar trebui să aibă sarcina de a crea un format exact pentru simularea de dezbatere. Dacă planul de lecţie este împărţit în mai multe părţi, atunci ar trebui să se dea o temă pentru acasă ce constă în crearea unui discurs ce prezintă poziţia grupului şi o explică detaliat.

Partea 2: Discursuri anterior pregătite sunt analizate şi grupurile îşi finalizează pregătirea ca să poată să convingă pe ceilalţi de poziţia pe care o au faţă de tema în discuţie.

Partea 3: Se desfăşoară o dezbatere publică filmată. Moderatorul ar trebui să conducă dezbaterea; toate grupurile ar trebui să aibă un timp desemnat în prealabil pentru a-şi prezenta argumentele. De asemenea, ar trebui să se faciliteze o rundă pentru contra-atac. Jurnaliştii ar trebui să pună întrebări în ultima parte a dezbaterii. După dezbatere moderatorul ar trebui să supună chestiunea la vot.

Partea 4: Analiza filmului video cu dezbaterea. Puncte tari-puncte slabe ale argumentării grupurilor, întrebările jurnaliştilor şi formatul dezbaterii ar trebui discutate în clasă, profesorul conducând această discuţie. Se poate da o temă pentru acasă de a crea un articol de ziar despre eveniment.

Evaluare:

Elevii ar trebui evaluaţi pe baza participării şi îndeplinirii rolurilor specifice din cadrul grupului lor, mai pot fi notaţi şi pe baza temelor pentru acasă (discursuri şi articole de ziar).

Note adiţionale:

Cazul: În regiunea Ramsey se află dealul Pauville, care era în trecut un loc de sacrificiu al popoarelor antice. Zona este şi sub protecţia statului din cauza faptului că este un habitat natural pentru mai multe specii. Până azi ştim că dealul Pauville a fost folosit pentru sacrificii de către vechile religii şi dealul este foarte respectat în comunitate. Şi totuşi există planuri de a se crea o staţiune de ski ce ar furniza locuri de muncă şi de a promova un stil de viaţă sănătos atât printre localnici cât şi la nivel naţional. Toate grupurile de interese importante/relevante s-au adunat în şedinţa locală la primărie.

Acţionarii sunt:

• Fondatorii staţiunii de ski
• Ecologiştii/protecţia mediului
• Locuitorii din zonă
• Membri ai conducerii locale
• Moderatorul întâlnirii
• Jurnaliştii