Napoleon şi vremea sa

Subiect: Istorie
Sumar: Elevii acţionează ca jurnalişti investigatori ce scriu un articol despre Napoleon. Avand şansa de a-l intervieva pe Napoleon însuşi, încearcă să înţeleagă legătura dintre acţiunile lui Napoleon şi personalitatea sa.
Durata: Durata: 2 x 45 min.
Obiective:
  • Elevii vor şti punctele cheie ale personalităţii lui Napoleon, viaţa şi politicile sale
  • Elevii evaluează şi analizează legătura dintre calităţile liderului şi deciziile luate de
    acesta
Pregătirea:

Elevii au învăţat despre Napoleon – viaţa şi politica externă.
Fiecare grup ar trebui să aibă acces la computer

Descriere:

Partea 1: Elevii sunt împărţiţi în grupe în funcţie de mărimea clasei. Fiecare grup
trebuie să scrie un articol de ziar despre Napoleon. Ei pot alege să scrie despre viaţa lui
Napoleon, despre legăturile sale, războaiele duse de acesta sau alte politici în funcţie de ce
teme au fost discutate anterior în clasă. Articolul poate fi un interviu, raport, veste-şoc, opinie
exprimată în scris, articol de fond etc. Povestea trebuie ilustrată şi editată ca o adevărată
pagină de ziar.
Partea 2: Fiecare grup numeşte unul sau 2 elevi să le reprezinte „ziarul” la o
conferinţă de presă cu Napoleon. Profesorul va juca rolul lui Napoleon şi va răspunde
întrebărilor jurnaliştilor.
Partea 3: Ambele grupuri trebuie să îşi prezinte articolele care sunt legate împreună
într-un ziar cu 4-5 articole.

Evaluare:

Profesorul evaluează articolele pe baza acurateţii istorice şi a stilului jurnalistic.