Moştenirea Culturii Antice

Subiect: Istorie
Sumar: Elevii învaţă despre diferite situri arheologice ale culturilor antice, caută informaţii şi construiesc argumente pe aspecte controversate ale acestui subiecte de discuţie.
Durata: Durata: 45 min.
Obiective:
  • Elevii învaţă despre moştenirea diferitelor culturi antice.
  • Elevii construiesc argumente.
Pregătirea:

Profesorul pregăteşte un tabel (vezi notele adiţionale).
Profesorul pregăteşte cărţi de joc Dixit.

Descriere:

Partea 1: În jur de 5-6 cărţi de joc Dixit se împart pe masă şi elevilor li se dă o sarcină
să o aleagă pe cea care le aminteşte de moştenire culturală. Toţi elevii trebuie să îşi explice
alegerea.
Partea 2: Elevii lucrează în perechi. Profesorul dă fiecărei perechi un tabel pregătit în
care ei trebuie să completeze informaţiile utilizând internetul.
Partea 3. Profesorul împarte clasa în 2 grupuri. Prima jumătate va forma argumente pe
tema: „Este corect existe situri/monumente antice orientale în muzee europene?” Cealaltă
jumătate va forma argumente pe tema: „Guvernele Europene ar trebui să încurajeze educaţia
cu privire la siturile culturale şi arhitectonice ale UNESCO”. Elevii îşi prezintă argumentele.

Evaluare:

Profesorul verifică şi notează tabelele completate ale perechilor alese.

Note adiţionale:

Tabel pentru partea 1:

Descoperire Localitate An Numele Arheologului 3 lucruri pe care nu le
ştiam
Oraş antic Troia(Turcia)
1922 Howard Carter şi Lord
Carnarvon
1900 Arthur Evans
Mormântul
reginei
Puabi
Ur (Irak) 1934 Leonard Woolley