Militarism şi pacifism

Subiect: Științe Sociale
Sumar: Elevii folosesc imagini şi postere să înţeleagă conceptele de militarism şi pacifism. Elevii mai utilizează şi imagini şi biografii ale unor personalităţi ca să poată înţelege anumite conflicte din societatea de astăzi.
Durata: Durata este de aproximativ 45 minute.
Obiective:
  • Elevii vor şti caracteristicile principale ale conceptelor de militarism şi pacifism. Elevii vor formula opinii despre conflictele curente.
  • Elevii vor folosi imagini ca mijloc de exprimare a unor teme sau păreri. Elevii îşi dezvoltă gândirea critică şi analiza logică bazate pe aceste detalii.
Pregătirea:

Profesorul pregăteşte o prezentare cu poze (vezi notele adiţionale).
Profesorul pregăteşte o listă cu afirmaţii despre război şi pace în lumea de azi.

Descriere:

Partea 1: Elevii sunt împărţiti în 4 grupe şi li se arată prezentarea. Sarcina elevilor este să inventeze un nume pentru posterul fiecărei perioade. Profesorul dă elevilor câteva minute de gândire. După aceasta li se spune grupurilor să prezinte numele în faţa clasei şi să le justifice.

Partea 2: Primele 2 grupuri trebuie să găsească poster şi imagini reprezentative ale războaielor şi conflictelor din lumea de azi. În acelaşi timp, elevii vor analiza cum este reprezentat războiul în aceste imagini.
Alte 2 grupuri primesc texte cu extrase din biografii ale unor persoane bine cunoscute care au participat activ la conflicte. Ei analizează cum se reflectă războiul în aceste biografii.

Partea 3: Toate grupurile îşi prezintă descoperirile. Alte grupuri pot pune întrebări şi profesorul moderează discuţia ce urmează după prezentări.

Evaluare:

Profesorul supune la vot care grup a găsit cel mai bun nume pentru postere. Cea mai bună alegere primeşte o notă pozitivă.

Note adiţionale:

(Prezentarea va fi făcută în modelul dat ca design)