Genocidul în secolul al XX lea

Subiect: Istorie
Sumar: Students work in groups to find information about the genocides of the 20th century. Students have to present this information to their peers and use examples to strengthen their arguments.
Durata: Durata: 45 minute.
Obiective:
  • Elevii învaţă să înţeleagă 3 trăsături comune ale genocidului.
  • Elevii îşi îmbunătăţesc capacitatea de a prezenta şi de a evalua informaţia găsită pe internet şi de a furniza exemple pentru a-şi susţine argumentele.
Pregătirea:

Fiecare pereche de elevi ar trebui să aibă acces la internet. În paralel, profesorul pregăteşte pentru fiecare pereche de elevi 4 articole despre genocid.
Profesorul pregăteşte copii pentru fiecare grup de elevi sau fiecare elev în parte (vezi notele adiţionale).

Descriere:

Partea 1: Elevii urmează să pregătească definiţia genocidului exprimată cu cuvintele lor. Definiţiile lor se scriu pe hârtie. Profesorul îi instruieşte pe elevi să caute definiţia cuvântului genocid pe internet sau în dicţionare. Aceste definiţii sunt comparate cu cele ale elevilor.

Partea 2: Elevii sunt împărţiţi în 4 grupe. Tuturor grupelor li se dă o copie cu tabelul de mai jos (Anexa 1). Sarcina lor este să găsească informaţii pe Internet şi să completeze tabelul. Fiecărui grup i se dă unul dintre exemple pentru a se gândi la el mai târziu şi îşi vor prezenta şi rezultatul cercetării lor mai târziu, de asemenea, căci va trebui să pregătească un discurs de 3 minute despre genocid. Ei trebuie să vorbească despre toate cele 5 cerinţe din tabel. Restul clasei va trebui să completeze tabelul utilizând informaţiile furnizate de celelalte grupuri.

Partea 3: Discuţiile cu elevii se concentrează pe detalierea informaţiilor. De ce au avut loc aceste genociduri? Care dintre ele vi s-a părut cel mai groaznic? Ce putem face să evităm genocidul în viitor?

Evaluare:

Profesorul testează cunostinţele acumulate în ora următoare.

Note adiţionale:
Holocaust Genocidul
în Armenia
Genocidul
în Cambodgia
Genocidul
în Rwanda
Cauza
Grupul oprimat
Opresorul
Exemple de oprimare
Situaţia astăzi