Fii conştient, nu dependent!

Subiect: Științe Sociale
Sumar: Elevii prezintă moduri constructive în care următoarele situaţii de risc pot fi rezolvate: fumatul/abuzul de alcool/dependenţa de droguri ce apare ori ca influenţă din familie ori ca presiune a grupului de prieteni, bravadă şi curiozitate sau ca un mod de a explica o situaţie dificilă a rezultatelor şcolare (picarea examenelor, abandonul şcolar etc).
Durata: Durata: 45 minute.
Obiective:
  • Elevii aduc exemple de posibile cauze ale consumului de droguri (sau alcool/tutun) printre adolescenţi.
  • Elevii aduc argumente în favoarea alegerii lor în situaţiile date, învaţă cum să pună întrebări şi să găsească punctele slabe în argumentarea cuiva.
  • Elevii îi conving pe colegi că argumentele lor sunt mai puternice.
Pregătirea:

Profesorul pregăteşte o prezentare Power Point pe tema lecţiei, ce conţine:
Ce sunt drogurile;
Riscurile consumului de droguri;
Tipuri de droguri;
Efectele abuzului şi utilizării drogurilor;
Substanţe Etnobotanice;
Cum să devenim conştienţi de riscul „Morţii Albe”

Descriere:

Partea 1: Profesorul scrie pe tablă următoarea diagramă (vezi notele adiţionale) pe tablă. Elevii trebuie să menţioneze toate detaliile referitoare la cuvintele date: un cuvânt, o expresie, o propoziţie scurtă (posibile variante: dependenţa, iresponsabilitatea, iluzia, durerea, boala, moartea, familia…).
Profesorul completează posterul cu toate ideile elevilor şi anunţă tema lecţiei:
motivele ce determină pe unii oameni să consume droguri.

Partea 2: Profesorul prezintă Power Point-ul pe tema: De ce este prevenirea importantă în consumul de droguri?

Partea 3: Profesorul împarte elevii în grupuri de 4 sau 5, în funcţie de aranjamentul băncilor din clasă şi dacă ei se pot muta în funcţie de numărul de elevi. În grupuri de 4 ori 5, elevii trebuie să aleagă 3 cauze care, din punctul lor de vedere, sunt cele mai importante, prin negociere şi apoi să aleagă un reprezentant al grupului să prezinte ideile în faţa clasei şi în dialog cu ceilalţi. Ei discută şi negociază cele mai importante cauze/motive.
Elevii caută argumente, dau detalii de situaţii concrete pe care le ştiu din presă sau din experienţa altor oameni. Răspunsurile sunt scrise pe tablă/poster.
(Posibile răspunsuri: lipsa informaţiei, modelul părinţilor, curiozitatea, presiunea grupului de prieteni (grupul de prieteni pe care îi au), probleme de şcoală, de familie, (lipsa/absenţa unuia sau a ambilor părinţi, lipsa de interes a părinţilor cu privire la copiii lor, doar de distracţie, laudă etc.).

Partea 4: Fiecare grup primeşte o hârtie de flip chart unde scriu propoziţii despre consumul de droguri; ei trebuie să găsească aspecte diferite ale acestei situaţii, soluţii despre cum să depăşească situaţia. (Vezi notele adiţionale).
Fiecare grup va prezenta soluţiile sale prin vocea reprezentantului lor. Profesorul va evalua originalitatea, modul de prezentare şi puterea de a convinge reprezentanţii celorlalte grupuri; pentru a verifica aplicabilitatea soluţiilor alese.

Evaluare:

Profesorul va avea un tabel cu numele elevilor, abilitatea lor de a dezbate, plusuri şi minusuri, depinzând de ce doreşte să ceară de la elevi şi va da sfaturi într-o manieră încurajatoare pentru a-l ajuta pe elev să îşi îmbunătăţească exprimarea în public şi negocierea cu ceilalţi.

Note adiţionale:

(Diagrama va fi pe un desen)

GRUP 1:
Mulţi tineri încep să fumeze pentru că părinţii lor fumează. Ei s-ar putea să bea pentru că l-au văzut pe tatăl lor exagerând în această privinţă, în consumul de alcool.
Dacă nu vrem să fim ca ei există multe moduri în care să facem asta. Iată câteva exemple de bună-purtare/ de ce trebuie să faci:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

GRUP 2:
Mulţi adolescenţi încep să fumeze sau să bea alcool deoarece este un mod de a te distra cu prietenii.
Iată cum te poţi distra cu prietenii, fără a fuma sau a bea alcool:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

GRUP 3:
Cel mai adesea un prieten este cel care te convinge că nu e nimic rău dacă fumezi, iar dacă nu o faci ceilalţi te vor considera laş. De fapt,o astfel de persoană nu îţi este cu adevărat prieten.
Iată cum se comportă un adevărat prieten:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

GRUP 4:
Curiozitatea este un imbold natural să găseşti/vezi/cauţi/încerci/ştii lucruri noi, evenimente, fenomene. Curiozitatea este un lucru bun, din curiozitate descoperim lumea, învăţăm lucruri noi. Este bine să fim curioşi, dar unii dintre noi sunt curioşi cum e să fumezi, să bei sau să iei droguri.
Iată nişte lucruri bune pe care am putea să le facem/ştim/aflăm din pură curiozitate:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

GRUP 5
De multe ori, diverse probleme îi pot face pe oameni să apeleze la iluzia consumului de droguri. La elevi, aceste probleme ar putea fi:
Rezultate slabe la şcoală
O materie de studiu la care au picat/au rămas corigenţi
O prietenie ce s-a destrămat etc.
Iată cum putem să rezolvăm aceste probleme:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………