Dezbaterea Online

Subiect: Cross-secțiuni
Sumar: Elevii exersează abilitatea de a cerceta, argumenta şi contra-argumenta în timpul unei dezbateri online. Moţiunea poate fi legată de oricare dintre subiectele studiate în mod curent. Dezbaterea Online poate fi condusă ca şi când ar fi o temă pentru o perioadă mai lungă sau poate fi organizată pe o durată de câteva lecţii dacă opţiunea de a utiliza computerul este posibilă.
Durata: Durata: 3x45 minute.
Obiective:
  • Elevii fac cercetări şi analizează un subiect de studiu în profunzime.
  • Elevii dezvoltă abilităţi de cercetare, gândire critică, argumentare şi contraargumentare.
Pregătirea:
  • Profesorul alege moţiunea de dezbatere ori individual ori împreună cu elevii.
  • Profesorul creează o platformă pentru dezbaterea online. Opţiuni recomandate ar putea fi Google Drive sau Dropbox. Profesorul creează un document pe care elevii ulterior pot să îl utilizeze pentru dezbatere.
Descriere:

Profesorul explică elevilor care sunt termenele limită, formatul şi moţiunea pentru dezbaterea online.
Se creează echipe de câte patru membri. Într-o echipă sunt doi elevi care sunt în favoarea moţiunii şi doi elevi care sunt împotriva moţiunii.
Elevii fac documentarea şi adună materiale pentru a desfăşura dezbaterea pe această moţiune.
Partea afirmativă începe dezbaterea scriind argumentele pe documentul comun online.
Partea negativă le contra-atacă şi îşi aduc propriile argumente pentru a-şi consolida poziţia.
Apoi este rândul părţii afirmatoare să îşi consolideze şi reconstruiască argumentele.
Dezbaterea ori se termină cu cea de-a doua contra-argumentare a părţii afirmatoare şi ei îşi aduc noi argumente, ori prin discursuri sumative scrise de către ambele părţi concluzionând asupra punctelor. Lungimea discursurilor scrise poate fi determinată de către profesor.

Evaluare:

Dezbaterea ar trebui evaluată pe baza unei scheme de evaluare.
Argumentele ar trebui să fie structurate bine şi explicate. Un argument ar trebui sa aibă 4 elemente: afirmaţie, explicaţie, exemple/dovezi, impact. Dacă toate elementele sunt prezente, i se dau 4 puncte fiecărui argument complet. Pentru fiecare element lipsă se scade un punct din total.
Fiecare contra-argumentare ar trebui şi ea la rândul ei să aibă 4 elemente: afirmaţia de contra-argumentare, explicaţia contra-argumentării, exemple/dovezi, impact. Acelaşi mod de evaluare se foloseşte la argumentele opoziţiei – fiecare element primeşte un punct.
Mai există şi posibilitatea ca meciul să fie evaluat de către elevi folosind aceeaşi schemă de evaluare.