Determinanţii – exerciţiu

Subiect: Științe ale Naturii
Sumar: Elevii practică valoarea determinanţilor de rang 3. Ei mai practică folosirea adecvată a strategiilor argumentelor în exprimarea orală, monologul şi dialogul, utilizarea variatelor moduri de înţelegere a interpretării exerciţiului şi rezultatelor, identificând structurile argumentative pentru a găsi o logică şi o coerenţă a mesajului, comparând argumentele pentru a-şi forma o opinie personală.
Durata: Durata: 45 minute.
Obiective:
  • Elevii identifică informaţiile şi conexiunile matematice şi le corelează în funcţie de contextul în care le identifică.
  • Elevii lucrează pe informaţii multe, de diferite nivele de importanţă şi de structuri diferite ce apar în contexte matematice
  • Exprimă caracteristici matematice cantitative sau de calitate ale anumitor situaţii concrete şi algoritmul rezolvării lor
  • Elevii analizează şi interpretează caracteristicile matematice ale unei situaţii-problemă
Pregătirea:

Clasa e împărţită în 3 echipe
Echipa 1: Echipa Triunghi
Echipa 2: Echipa Saruss
Echipa 3: Cei care trag concluzii – 3 elevi şi profesorul

Descriere:

Partea 1: Profesorul verifică ce îşi amintesc elevii cu privire la moduri de rezolvare a determinanţilor. Exercţii cu determinanţi de rang 3

Partea 2: Primele 2 echipe lucrează 15 minute pentru a scoate în evidenţă avantajele utilizării metodelor pe care le-au primit (pe un flip chart). A 3-a echipă nu este implicată la început. Fiecare echipă anunţă purtătorul de cuvânt/reprezentantul, cel care va susţine punctul de vedere al echipei. Fiecare echipă are 5 minute să îşi prezinte sarcina. Cel puţin unul dintre exerciţii trebuie inclus în prezentare; exerciţiile au fost date echipelor pe hârtie. După 10 minute începe să se implice echipa de decizie. Ei subliniază erorile de judecată ale fiecărui participant şi punctele lui tari. A 3-a echipă anunţă câştigătorii dezbaterii.

Evaluare:

Elevii care au fost activi şi contributori corecţi vor fi notaţi, încurajaţi să participe la dezbateri ulterioare şi vor trage concluzii pentru modul în care să se desfăşoare alte dezbateri.

Note adiţionale:

Tabelul de lucru al elevului
1. Nu uitaţi să jucaţi cinstit!
2. Toate ideile sunt bune;
3. Toţi membrii echipei sunt importanţi;
4. Nu vocea tare este cea cu argumenul cel mai important;
5. Folosiţi limbaj adecvat;
6. Dacă nu acum, atunci sigur data viitoare.