Culturile Lumii cu accent pe China

Subiect: Științe Sociale
Sumar: Elevii învaţă despre reformele lui Mao în China vizionând un documentar, iau notiţe şi notează informaţii relevante şi pot contextualiza şi prezenta concluzia în faţa clasei.
Durata: Durata: 90 minute.
Obiective:
  • Elevii învaţă despre reformele lui Mao în China.
  • Elevii îşi dezvoltă abilităţi de a lua notiţe, a forma argumente şi a le prezenta.
Pregătirea:

Teacher prepares the overview and some visual aids about Mao’s reforms in communist China

Teachers sets up the documentary Declassified Chairman Mao.

Teacher prepares note taking papers with the structure of an argument on them, so that the students would take notes and write them immediately as arguments.

Teacher has though out lead questions and is ready to facilitate a discussion.Profesorul pregăteşte prezentarea generală şi nişte auxiliare vizuale despre reformele lui Mao în China comunistă.
Profesorul pregăteşte un documentar: Preşedintele Declasificat Mao. Profesorul pregăteşte foi pentru luarea de notiţe cu structura unui argument pe ele, aşa încât elevii să ia notiţe şi să le şi scrie imediat sub forma organizată de argument bine structurat.
Profesorul a conceput întrebări de ghidare/orientare şi esta gata să modereze discuţiile.

Descriere:

Partea 1: Profesorul aduce informaţii esenţiale despre Marele Pas/ Salt înainte al lui Mao şi al Revoluţiei Culturale. Profesorul le mai arată elevilor documentarul pe această temă.
În documentar, istoricii/politicienii încearcă să îi dărâme imaginea şi politicile. În timpul documentarului elevii ar trebui să ia notiţe. Elevii ar trebui să facă diferite observaţii şi să exprime păreri despre vorbitorii din documentar despre caracterul lui Mao şi politicile sale.

Partea 2: Profesorul facilitează o discuţie organizată despre diferite percepţii asupra perioadei în care Mao a condus China şi diferite perspective/relatări ale vorbitorilor din documentar. Elevii pot să îşi împărtăşească opiniile clasei scrise sub formă de argumente.
Profesorul trage o concluzie despre părerile elevilor şi impactul reformelor lui Mao asupra Chinei şi a lumii întregi.

Evaluare:

Elevii pot fi evaluaţi be baza activităţii şi participării lor. De asemenea, argumentele scrise pot fi şi ele notate de profesor.