Cortina de Fier

Subiect: Istorie
Sumar: Elevii încearcă să descopere implicaţiile Cortinei de Fier prin experinţa personală şi imaginându-se în pielea oamenilor ce sunt puşi în faţa restricţiilor de libertate de mişcare. Folosind metoda „Cântarului de Păreri”, elevii încearcă să îşi definească atitudinea faţă de subiect.
Durata: Durata: 2 x 45 minute.
Obiective:
  • Elevii găsesc informaţii despre Cortina de Fier în timpul Războiului Rece şi alte exemple similare de astăzi.
  • Elevii determină şi înţeleg avantajele şi dezavantajele libertăţii de mişcare a oamenilor şi bunurilor în Europa.
Pregătirea:

Profesorul pregăteşte sala de clasă în aşa fel încât să aibă un spaţiu gol în mijlocul sălii şi să poată fi utilizată pentru „Cântarul de Opinii”.
Profesorul explică metoda „Cântarul de Opinii”.

Descriere:

Partea 1: Selectaţi 2 elevi care să trebuiască să joace rolul de oameni care sunt în spatele Cortinei de Fier. Restul clasei trebuie să stea în mijlocul clasei şi să reprezinte bariera dintre cele două lumi. Rolul celor 2 elevi este de a trece de cealaltă parte a barierei create de restul clasei. Elevii care reprezintă bariera primesc instrucţiunea de a nu permite nimănui să treacă dincolo de “Cortina de Fier”. Încheiaţi această activitate după circa 1 minut şi
întrebaţi-i pe elevi cum s-au simţit când nu au putut să treacă dincolo.

Partea 2: Divizaţi elevii în 3 până la 6 grupuri în funcţie de dimensiunea clasei.
Fiecărui grup i se va da un alt rol. Dacă alegeţi să aveţi mai mult de 3 grupuri, duplicaţi rolurile.
Sarcina primului grup va fi să caute informaţii pe internet cu privire la conceptul de Cortina de Fier. De ce s-au creat bariere fizice? Cât de eficiente au fost ele? Cum funcţiona Cortina de Fier când restricţiile fizice nu existau? Grupul trebuie să analizeze acest fapt din perspectiva regimurilor statale.

Al doilea grup va încerca să descrie viaţa dincolo de Cortina de Fier pentru diferite categorii de oameni: muzicieni/artişti, atleţi, muncitori, oameni de afaceri etc. Cum le-a influenţat bariera vieţile?

Al treilea grup trebuie să găsească şi analizeze exemple de restricţii ale libertăţii de mişcare în societatea de astăzi. Atunci când este nevoie, profesorul poate adăuga o perspectiva a unui cetăţean dintr-o ţară UE ne-membră a zonei Schengen, a unui refugiat Sirian sau a emigranţilor mexicani la graniţa USA-Mexic. Toate grupurile trebuie să
pregătească cel puţin 6 afirmaţii pentru jocul „Cântarul de opinii” pe care le vor scrie pentru ca profesorul să le utilizeze la joc.

Partea 3: Fiecărui grup li se dă 5-10 minute să prezinte punctele de vedere şi rezultatele lor . Când alegem să avem mai mult de 3 grupuri, timpul va fi divizat între grupuri.

Partea 4: Metoda cântarului de opinie: un perete al clasei este marcat „sunt întru totul de acord”, altul cu „sunt total împotrivă”. Profesorul va explica principiile cântarului de opinii. Profesorul va începe prezentarea celor două părţi opuse şi elevii va trebui să aleagă o parte preferată. Cu cât un elev stă mai aproape de peretele cu acel nume, cu atât este el mai ataşat ideii de acord/dezacord cu afirmaţia. Elevii trebuie să aleagă preferinţa în funcţie de părerea lor personală. După ce elevii se aşază conform părerii lor, li se cere unor elevi să îşi explice poziţia lor (de preferat elevi ce au păreri diferite) .

Evaluare:

Nu există o formă de evaluare prestabilită, dar se punctează participarea activă dacă se doreşte.